Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Straży Więziennej ws. realizacji wyroków ETPC dotyczących osadzonych niebezpiecznych

Data:

Problem właściwej realizacji wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce dotyczących osadzonych niebezpiecznych pozostaje nadal aktualny. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich konieczna jest zmiana praktyki postępowania z osadzonymi niebezpiecznymi, uwzględniająca orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz przepisy wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. zmieniającą Kodeks karny wykonawczy. Decyzje o zakwalifikowaniu do kategorii więźniów niebezpiecznych lub o przedłużeniu tego statusu powinny zawierać szczegółowe uzasadnienie. Warunki osadzenia należy natomiast dostosowywać do indywidualnych zachowań i cech osobowych, poprzez wykorzystanie możliwości odstąpienia od stosowania niektórych elementów reżimu dla niebezpiecznych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o wydanie odpowiednich wytycznych dla dyrektorów jednostek penitencjarnych, w których funkcjonują oddziały dla osadzonych niebezpiecznych.

IX.517.1438.2015

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk