Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dlaczego sądy mogą prenumerować tylko wybrane przez ministra tytuły gazet? Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada

Data:
Tagi: sądy

Z doniesień prasowych (m.in. artykuł „Sądy mogą kupować tylko wybrane gazety. Resort Ziobry stworzył katalog tytułów” w "Gazecie Wyborczej Katowice" z 11 stycznia 2016 r.) wynika, że 30 grudnia 2015 r. minister sprawiedliwości wysłał do dyrektorów sądów apelacyjnych katalog 146 tytułów prasowych, które mogą być prenumerowane przez sądy. W stosunku do wcześniejszego katalogu jest w nim mniej pozycji, znikło kilka znanych ogólnopolskich tytułów prasowych. Dla Rzecznika Praw Obywatelskich oczywiste są względy finansowe, które mogą przemawiać za taką decyzją Ministerstwa. Pojawiły się jednak wątpliwości, co do zgodności takich działań z konstytucyjną zasadą równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP). Dlatego Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki poinformował właśnie RPO, że katalog prasy dla sądów powszechnych nie ma charakteru zalecanego czy narzucanego odgórnie spisu czasopism do prenumeraty. Jest to "dokument techniczny" przygotowywany na potrzeby postępowań o udzielenie zamówień publicznych z wykorzystaniem Centralnego Systemu Zakupów. Katalog powstał w ramach standaryzacji zakupów. Obejmuje magazyny i czasopisma branżowe, zwłaszcza pozycje prawnicze.
 
Z prasy codziennej czy tzw. tygodników opinii sądy mogą korzystać zdaniem min. Jakiego w ramach „przeglądów prasy” - to usługa polegająca na monitoringu wszystkich istotnych tytułów prasowych, który może być ukierunkowany na kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości, konkretnymi jednostkami organizacyjnymi sądownictwa lub postępowaniami sądowymi.
 
Ponieważ jednak takie "przeglądy prasy" nie funkcjonują we wszystkich jednostkach sądownictwa, to - jak wyjaśnia min. Jaki - centralny katalog prasy, stanowiący podstawę zakupów prasy, uzupełniony został o kilka pozycji z segmentu dzienników i tygodników „ogólnotematycznych”, z których najbardziej istotne znaczenie mają Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita i jeden, dowolny dziennik regionalny. Ograniczenie tytułów prasy codziennej oraz tygodników podyktowane jest m.in. ograniczeniami natury budżetowej.
 
Podsekretarz Stanu wskazał również, że w uzasadnionych przypadkach, np. na potrzeby rzeczników prasowych sądu, możliwy jest indywidualny zakup tytułu prasowego, w którym ukazał się np. artykuł dotyczący funkcjonowania danego sądu lub sprawy z nim związanej.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk