Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dlaczego sądy mogą prenumerować tylko wybrane przez ministra tytuły gazet?

Data:
Tagi: sądy

Z doniesień prasowych (m.in. artykuł „Sądy mogą kupować tylko wybrane gazety. Resort Ziobry stworzył katalog tytułów” w "Gazecie Wyborczej Katowice" z 11 stycznia 2016 r.) wynika, że 30 grudnia 2015 r. minister sprawiedliwości wysłał do dyrektorów sądów apelacyjnych katalog 146 tytułów prasowych, które mogą być prenumerowane przez sądy. W stosunku do wcześniejszego katalogu jest w nim mniej pozycji, znikło kilka znanych ogólnopolskich tytułów prasowych. Dla Rzecznika Praw Obywatelskich oczywiste są względy finansowe, które mogą przemawiać za taką decyzją Ministerstwa. Pojawiły się jednak wątpliwości, co do zgodności takich działań z konstytucyjną zasadą równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP). Dlatego Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie. 

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk