Biuletyn Informacji Publicznej RPO

"Jak kształtować partnerskie relacje międzypokoleniowe? Osoby starsze w oczach młodzieży i młodzież w oczach osób starszych" - debata Rzecznika Praw Obywatelskich i SWPS

Data:

"Jak kształtować partnerskie relacje międzypokoleniowe? Osoby starsze w oczach młodzieży i młodzież w oczach osób starszych" to temat debaty zorganizowanej wspólnie przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Szkołę Wyższa Psychologii Społecznej. Dyskutowano m.in. o potrzebie poszukiwania wspólnego języka między osobami starszymi i młodymi oraz rozwiązywaniu konfliktów międzypokoleniowych.

Załączniki:

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP