Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dezubekizacja w kołach łowieckich. RPO pyta Ministra Środowiska o prawo do zrzeszania się

Data:
  • Pracownik, funkcjonariusz lub żołnierz służb specjalnych PRL nie może być członkiem władz kół łowieckich i Polskiego Związku Łowieckiego
  • Takie ograniczenie biernego prawa wyborczego wprowadziła nowelizacja prawa łowieckiego z 2018 r.
  • RPO wskazuje na naruszenie prawa do zrzeszania się i prosi Ministra Środowiska o stanowisko

Taka regulacja została wprowadzona na etapie prac sejmowych nad nowelizacją i nie została omówiona w żadnej opinii, czy też w uzasadnieniu projektowanych przepisów.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich ustawowe uregulowanie działalności PZŁ doprowadziło do głębokiej ingerencji w wolność zrzeszania się obywateli w tego rodzaju organizacjach.

Zgodnie z art. 58 Konstytucji obywatele w ramach prawa do zrzeszania się mają również prawo do swobodnego kształtowania struktury organizacji, którą tworzą. Członkowie tych organizacji mają zaś prawo do współudziału w decydowaniu o sprawach zrzeszenia.

Nie oznacza to oczywiście, że wszyscy członkowie organizacji muszą w równym stopniu decydować o losach organizacji. Niedopuszczalne jest jednak, aby dochodziło do wyeliminowania jakiegokolwiek wpływu niektórych członków na decyzje podejmowane w zrzeszeniu.

Mimo że Konstytucja daje możliwość ograniczenia obywatelom wolności zrzeszania się, to musi to być uzasadnione względami  bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Musi być to też ujęte w ustawie.

W przypadku prawa łowieckiego przesłanki te nie zostały spełnione, dlatego można przypuszczać, że wskazana regulacja nieproporcjonalnie ogranicza prawa obywateli – ocenia RPO.

VII.612.19.2019

 

Załączniki:

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji: 2020-03-25 09:21:39
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-02-05 13:30:40
Operator: Łukasz Starzewski