Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Debata "Standardy Rady Europy dotyczące przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej w polskim prawie i praktyce"

Data:

W dniu 14 października 2013 r. przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, zastępczyni Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Anna Błaszczak, wzięła udział w debacie „Standardy Rady Europy dotyczące przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej w polskim prawie i praktyce” zorganizowanej przez Pracownię Badań Dorobku Prawnego Rady Europy, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania we współpracy z Biurem Rady Europy, Fundacją „Centrum Praw Kobiet” oraz Stowarzyszeniem Absolwentów WPiA UW.

Anna Błaszczak mówiła o przemocy wobec kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami oraz silnie zakorzenionych stereotypach dotyczących przemocy w rodzinie, stanowiących przeszkodę w skutecznym przeciwdziałaniu przemocy. Jako przykład posłużył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego Rady Miasta Zakopane z dnia 31 maja 2012 r. o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

We wniosku podniesiono m.in., że działalność zespołów interdyscyplinarnych to inwigilowanie rodzin i naruszanie ich prywatności, zaś system przeciwdziałania przemocy w rodzinie "otwiera furtkę dla kreatywnej ewidencji przemocy w rodzinie i wyolbrzymiania informacji o rodzinnych konfliktach czy nawet ich zmyślania".

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk