Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Debata o sytuacji osób z niepełnosprawnością na rynku pracy

Data:

W Biurze RPO odbyła się debata poświęcona prawom osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy oraz koniecznym zmianom w świadomości zarówno pracodawców i pracowników, jak i urzędników. Spotkanie połączone było z prezentacją publikacji pt. "Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych", w której zamieszczone zostały rekomendacje RPO dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Konwencji.

 

Program debaty

Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Notatka podsumowująca debatę "Rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami"

Notatka prasowa

Prezentacja - Wpływ systemu rentowego i orzecznictwa na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych - Aleksander Waszkielewicz

Prezentacja- Dyskryminacja w dostępie do zawodów i funkcji - Monika Orłowska

Retransmisja debaty cz. I

Retransmisja debaty cz. II

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk