Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. "Dążymy do maksymalizacji wydajności krajowych zasobów” - MZ odpowiada RPO ws. oferty pomocy Niemiec

Data:
  • Ministerstwo Zdrowia i inne podmioty starają się, aby jak najbardziej zwiększyć możliwości polskiego systemu ochrony zdrowia, dążąc w pierwszej kolejności do maksymalizacji wydajności krajowych zasobów
  • Rząd wprowadził szereg rozwiązań zaradczych, których skutki już zaczynają być odczuwalne w postaci stabilizacji liczby nowych zakażeń
  • Na skutek tych działań liczba łóżek dla pacjentów oraz respiratorów z COVID-19 jest obecnie w pełni zabezpieczona – zapewnia resort
  • Taka jest odpowiedź rządu na wystąpienie RPO do premiera w sprawie oferty pomocy Niemiec w walce z koronawirusem

6 listopada 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie możliwości przyjęcia pomocy od strony niemieckiej w walce z COVID-19.

Adam Bodnar pisał, że ochrona życia i zdrowia, zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i zwalczanie chorób epidemicznych to konstytucyjny obowiązek władz. A trudno jest dziś się z niego wywiązać wyłącznie dzięki krajowym możliwościom. Prawnym i moralnym obowiązkiem polskich władz jest skorzystanie z tej pomocy. Z ubolewaniem stwierdził, że dotychczas się na to nie zdecydowano mimo gwałtownie pogarszającej się sytuacji epidemicznej 

Skala zakażeń w Polsce wzrasta w zatrważającym tempie. Dobowy wzrost  liczby osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w Polsce przekroczył 27 tys. Wszystko wskazuje, że mamy do czynienia z poważnym kryzysem w polskiej służbie zdrowia.

W szpitalach brakuje miejsc dla nowych chorych, wymagających pilnej hospitalizacji. Brakuje niezbędnego sprzętu medycznego i zmniejszającej się gwałtownie liczbie wolnych respiratorów. A liczba personelu medycznego odpowiednio wykwalifikowanego do niesienia pomocy chorym na Covid–19, w tym do obsługi urządzeń wspomagających oddychanie, jest niewystarczająca.

Takie informacje mediów znajdują potwierdzenie w licznych skargach obywateli do RPO. A chodzi nie tylko o chorych czy podejrzanych o zachorowanie na Covid -19, ale także o osoby cierpiące na inne schorzenia. Mają one obecnie bardzo utrudniony dostęp do leczenia.

Odpowiedź MZ

Dwustronna polsko-niemiecka współpraca w zakresie walki z pandemią jest prowadzona, czego przykładem jest niemiecka inicjatywa z czerwca br. – odpisała 4 grudnia wiceminister zdrowia Anna Goławska.

Federalne Ministerstwo Zdrowia Niemiec, na znak solidarności europejskiej oraz dobrej i przyjaznej współpracy sąsiedzkiej, zainicjowało, na podstawie umowy darowizny pomiędzy ministerstwami zdrowia RP i RFN, przekazanie na rzecz strony polskiej materiałów do osłony twarzy – maseczek higienicznych. MZ otrzymało w ramach pomocy ok. 133 palet (prawie 3 mln) takich maseczek.

Ponadto w zakresie zwalczania pandemii COVID-19 Polska od początku działa w ramach gremiów międzynarodowych, w tym przede wszystkim Unii Europejskiej. Zakres tej współpracy jest na ten moment z punktu widzenia MZ wystarczający, jeśli chodzi o zabezpieczenie Polski w kontekście walki z pandemią. Współpraca Ministerstwa Zdrowia z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE obejmuje zarówno działania bezpośrednio nakierowane na zwalczanie pandemii, jak również działania przyszłościowe w celu lepszego reagowania na podobne epidemie i ich skutki.

Polska realizuje także prace na forum Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Grupy Wyszehradzkiej (V4). Od 1 lipca br. Polska przewodniczy V4, a wymiana informacji co do badań nad koronawirusem, możliwości wynalezienia szczepionki, organizacji służby zdrowia, a także dobrych praktyk stosowanych w poszczególnych krajach mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby stanowią obecnie główną oś prac Polski w ramach V4.

Ministerstwo Zdrowia wraz z innymi podmiotami administracji publicznej czyni najwyższe starania, aby w jak największym stopniu zwiększyć możliwości polskiego systemu ochrony zdrowia, dążąc w pierwszej kolejności do maksymalizacji wydajności krajowych zasobów.

Na ten moment rząd polski wprowadził szereg rozwiązań zaradczych, których skutki już zaczynają być odczuwalne w postaci stabilizacji liczby nowych zakażeń. Na skutek tych działań liczba łóżek dla pacjentów oraz respiratorów z COVID-19 jest obecnie w pełni zabezpieczona.

Należy dodatkowo zauważyć, że jeśli chodzi o zasoby sprzętowe Polska w ramach przygotowania do jesiennej fali zachorowań zakupiła sprzęt medyczny, środki ochrony indywidualnej, środki do dezynfekcji etc. Stosownie do potrzeb uruchamiane są kolejne asortymenty rezerw strategicznych: butle tlenowe, pompy infuzyjne oraz inne zasoby stanowiące infrastrukturę do przygotowania kolejnych miejsc hospitalizacji pacjentów.

W celu usprawnienia pracy służb medycznych Polska wprowadziła szereg rozwiązań motywujących personel medyczny do walki z COVID-19 rozpoczynając od zachęt finansowych, a skończywszy na ułatwieniach w kwestii zwolnienia z kwarantanny. Ponadto trwają prace nad ułatwieniem dostępu do zawodu lekarza Polsce dla medyków spoza UE.

V.7010.228.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk