Czy uda się pomóc starszemu mężczyźnie i jego synowi przebywającym w Zakładzie Karnym? Rzecznik bada warunki odbywania kary przez osadzonych 75+

Data:

Osadzony 75+ wymagał pomocy podstawowych sprawach. Przede wszystkim chciał uzyskać aparat słuchowy.

Dyrektor ZK, w którym przebywają mężczyzna wraz z synem, poinformował Rzecznika (BPK.517.54.2016), że skazany przebywa obecnie w oddziale III w celi mieszkalnej (izbie chorych) położonej w bezpośrednim sąsiedztwie ambulatorium. Syn skazanego również odbywa karę w tym samym oddziale mieszkalnym dzięki czemu może pomagać w opiece nad schorowanym ojcem.

Skazany jest na bieżąco konsultowany przez psychologa jednostki oraz ma on możliwość każdorazowo zgłaszania się na rozmowy celem uzyskania niezbędnej pomocy. W trakcie tych rozmów osadzony jest wspierany pod kątem przedstawienia oraz wpojenia mu wartości rodziny a także korzyści wynikających z udzielania pomocy i opieki innym osobom, w tym członkom rodziny.

Ponadto jednostka w ramach programu resocjalizacji zorganizowała w miesiącu sierpniu kurs „Opiekun Osób Starszych i Niepełnosprawnych”, który ukończyło pięciu osadzonych. Skazani ci zostali przeszkoleni z postępowania w przypadku choroby - higiena chorego, zabiegów pielęgnacyjnych, postępowania w przypadku schorzeń poszczególnych układów człowieka, starości jako etapu rozwoju. Wszyscy, którzy ukończyli kurs są zatrudnieni w tutejszej jednostce i przebywają w oddziałach, gdzie odbywają karę osadzeni starsi i niepełnosprawni m.in. w oddziale gdzie przebywa osadzony. Są oni wykorzystywani do codziennej pomocy w opiece nad tymi skazanymi.

Ponadto z odpowiedzi syna osadzonego wynika, że wystąpił ono przydzielenie aparatu słuchowego do Zakładu. Jest on obecnie zatrudniony i pobiera z tego tytułu wynagrodzenie.

Rzecznik zakończył prowadzenie sprawy.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-10-18 12:44:00
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk