Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy ratownik medyczny może udzielać pomocy, skoro nie ma rozporządzeń do ustawy precyzujących jego zadania?

Data:

Do znowelizowanej 25 września ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM) brakuje rozporzadzeń. Dlatego RPO podjał dzialania z urzędu i poprosił 3 lutego o wyjaśnienia Ministra Zdrowia. 16 lutego dostał odpowiedź:

  1. Ratownicy mogą wykonywać zadania zawodowe – bo prawo to daje im to sama ustawa PRM (art. 11 zezwala ratownikowi medycznemu na wykonywanie zawodu w szeroko pojętym systemie ochrony zdrowia i poza nim).
    Z uwagi na brak obowiązującego rozporządzenia regulującego szczegółowy zakres czynności ratowników medycznych należy przyjąć - podobnie, jak to ma miejsce już w odniesieniu do ratowników medycznych zatrudnionych w szpitalnych oddziałach ratunkowych - że zakres ten wynika z wiedzy i umiejętności ratownika medycznego, nabytych podczas kształcenia przed i podyplomowego, zawartych w programach nauczania i kursach doskonalących.
    „W okresie przejściowym zespoły ratownictwa medycznego działające w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne realizują swoje zadania w sposób dotychczasowy. Natomiast ratownicy medyczni zatrudnieni poza zespołami ratownictwa medycznego wykonują taki zakres czynności, jaki zostanie określony przez ich pracodawcę lub zleceniodawcę”.
  2. Brakujące rozporządzenia niebawem już wejdą w życie.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie centrum urazowego dla dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 145) wejdzie w życie w zakresie większości przepisów dnia 1 czerwca 2016 r.
  • Projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego znajduje się obecnie na końcowym etapie uzgodnień z Rządowym Centrum Legislacji i po ich zakończeniu zostanie skierowany do podpisu Ministra Zdrowia.
  • Projekt rozporządzenia , które określi szczegółowy zakres czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego lub pod nadzorem lekarza systemu, jest przedmiotem konsultacji zewnętrznych.

Minister Zdrowia pisze, że „za pozbawiony merytorycznego uzasadnienia należy przyjąć pogląd mówiący o tym, że brak rozporządzenia może stanowić przyczynę roszczeń ze strony pacjentów. Charakter obowiązujący i nadrzędny ma tu bowiem cytowana ustawa. Procedowane obecnie rozporządzenie ma jedynie doprecyzować katalog zadań ustawowych. Stanowisko to zostało skierowane do wszystkich wojewodów”.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP