Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Choroba Alzheimera – gdzie szukać pomocy?

Data:

Choroba Alzheimera to neurodegeneratywna choroba mózgu, dotykająca najczęściej osoby po 65 roku życia. Jest to choroba przewlekła, której przyczyny wciąż nie są do końca poznane. Nie ma więc na nią skutecznego leczenia przyczynowego. Wraz z postępem choroby przychodzi czas, kiedy chory nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować i wymaga 24-godzinnej opieki. Ok. 70-75 % chorych od początku choroby do końca przebywa w domu rodzinnym pod opieką najbliższych; najczęściej współmałżonka lub dorosłych dzieci. Chorym i opiekunom pomaga Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera z siedzibą w Warszawie www.alzheimer-waw.pl.

Stowarzyszenie od momentu powstania tj. od 1992 r. jest członkiem Europejskiej Federacji Organizacji Alzheimerowskich, od 1997 r. członkiem Światowej Federacji Organizacji Alzheimerowskich. W 1999 r. zostało liderem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich, a od 2004 r. Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia jest członkiem Zarządu Alzheimer Europe.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z chorobą Alzheimera „za wieloletnią wszechstronną i niestrudzoną działalność społeczną dla dobra chorych na Alzheimera, ich bliskich oraz znaczący wkład w rozwój ruchu alzheimerowskiego w Polsce” zostało laureatem nagrody głównej św. Kamila przyznanej za rok 2012 przez Instytut Praw Pacjenta.
Formy pomocy choremu i opiekunowi:

  • ogólnopolski telefon zaufania – działa od 1992 r.,
  • poradnictwo w zakresie opieki i pielęgnacji chorego,
  • dzielnicowe grupy wsparcia dla opiekunów,
  • pomoc psychologiczna dla opiekuna, celem wzmocnienia go, wskazania sposobów radzenia z sobie z uciążliwymi objawami choroby, z własnymi emocjami i przeciwdziałania pojawianiu się syndromu wypalenia psychicznego, pomagająca też lepiej funkcjonować w roli opiekuna i w szeroko rozumianym życiu społecznym,
  • nieodpłatne przesiewowe badania pamięci osób po 60 roku życia,
  • działania edukacyjne – comiesięczne edukacyjne spotkania otwarte dla opiekunów, (każda pierwsza sobota miesiąca godz. 10,00 Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy w W-wie ul. Świętojerska 12A),
  • materiały edukacyjne dla opiekunów rodzinnych i profesjonalnych,Przeglądanie
  • baza prywatnych domów opieki.

(autor: Alicja Sadowska)
 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk