Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Alzheimer Polska, następczyni Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich

Data:

Od początku 2018 r. działa związek stowarzyszeń pod nazwą „Alzheimer Polska”, która jest reprezentantem ruchu alzheimerowskiego w Polsce. Zjazd założycielski został zwołany 10 stycznia, od września 2018 r. „Alzheimer Polska” ma osobowość prawną z nr-m KRS 0000749242.

W skład Zarządu wchodzą:

Prezes – Zygmunt Wierzyński – Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,

Wiceprezes – Edyta Długosz – Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie,

Skarbnik – Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki Nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego,

Sekretarz – Michał Hajtko – Fundacja Alzheimerowska Wrocław,

Członek Zarządu – Andrzej Rossa – Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie.

Cele Alzheimer Polska:

 • doprowadzenie do wprowadzenia w życie Polskiego Planu Alzheimerowskiego,
 • doprowadzenie do uznania choroby Alzheimera oraz innych chorób otępiennych za priorytet zdrowia publicznego w Polsce,
 • integrowanie ruchu alzheimerowskiego w Polsce,
 • promowanie współpracy organizacji pozarządowych, działających na rzecz chorych z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępieniami z organami administracji publicznej,
 • tworzenie w Polsce przyjaznego środowiska dla chorych, ich rodzin i opiekunów,
 • wspieranie organizacji członkowskich Alzheimer Polska w działaniach na rzecz chorych na choroby otępienne i ich rodzin,
 • popularyzacja wiedzy o chorobie Alzheimera i innych chorobach otępiennych.

Do Alzheimer Polska należy obecnie 15 organizacji alzheimerowskich:

z woj. dolnośląskiego

Fundacja Alzheimerowska Wrocław, 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 10, tel. 71 784 15 85, mail: alzheimer.fundacja@umed.wroc.pl, www.fundacja-alzheimer.pl;

z woj. kujawsko-pomorskiego

Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki Nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego, 85-168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 11/1, tel. 52 371 16 44607 079 005, mail: alzheimerbydgoszcz@wp.pl, www.alzheimerbydgoszcz.pl/;

z woj. lubelskiego

Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, 20-205 Lublin, ul. Towarowa 19; tel. 81 444 45 44, mail: lsa@lsa.lublin.pl, www.lsa.lublin.pl;

z woj. lubuskiego

Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera, 65-001 Zielona Góra, Oś. Pomorskie 28; tel. 68 325 83 66, mail: admin@alzheimera.strefa.pl, www.alzheimer.zgora.pl;

z woj. łódzkiego

Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie, 93-110 Łódź, ul. Przybyszewskiego 111, tel. 42 681 24 3242 681 24 38, mail. tow.alzheimer@wp.pl;

z woj. małopolskiego

Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera, 31-958 Kraków, Os. Słoneczne 15 tel. 12 410 54 20, mail: fundacja@alzheimer-krakow.pl, www.alzheimer-krakow.pl;

Fundacja Find Me If You Care, 32-600 Oświęcim, Partyzantów 1, tel. 605 662 330, mail: info@findmeifyoucare.org;

z woj. mazowieckiego

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, 08-110 Siedlce, ul. Leśna 96, tel.: 602 394 301, prezes, 504 091 599, dyrektor biura, 500 026 970, sekretarz DPS Kukawki, mail: siedlce_alz@op.pl – Stowarzyszenie, dpsptaszki@op.pl – DPS Ptaszki, dpskukawki@op.pl – DPS Kukawki, www.alzheimer.org.pl;

z woj. opolskiego

Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w tym Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera, 47-303 Krapkowice, ul. Damrota 2, tel. 500 169 863, mail: alzheimer.krapkowice@interia.pl, www.opolski-alzheimer.pl;

Fundacja KTOTO – Zrozumieć Alzheimera, 46-070 Osiny, ul. Łąkowa 6,  tel. 792 47 27 36, mail: fundacja.ktoto@onet.eu, www.ktoto.com.pl;

z woj. podkarpackiego

Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, 35-311 Rzeszów, ul. Seniora 2, tel. 17 857 93 50501 603 236, mail: pspozca@poczta.onet.pl, www.alzheimer.rzeszow.pl;

z woj. podlaskiego

Białostockie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, 15-756 Białystok, ul. Swobodna 38 lok. 9, tel. 602 831 797, mail: alzheimer-białystok@wp.pl;

z woj. pomorskiego

Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 94, tel. 58 551 63 64503 673 909604 058 272606 897 810,
mail: alzheimer.gdansk@gmail.com;

z woj. warmińsko-mazurskiego

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, 82-300 Elbląg, ul. Pogodna 1, tel. 55 625 61 91, mail: alzheimer4@wp.pl, www.alzheimer.elblag.pl;

z woj. wielkopolskiego

Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, 61-527 Poznań, ul. J. Garczyńskiego 13, tel. 61 855 02 7361 855 02 7461 855 02 75, mail: stowarzyszenie@alzheimer-poznan.pl, www.alzheimer-poznan.pl;

Każda organizacja alzheimerowska, dla której cele Alzheimer Polska są ważne i chciałaby dołączyć do AP może podjąć uchwałę o przystąpieniu oraz w drodze uchwały upełnomocnić swojego przedstawiciela do reprezentowania i pracy w Alzheimer Polska.

Zgodnie ze statutem Zarząd na swoim zebraniu niezwłocznie podejmuje decyzję o przyjęciu do Alzheimer Polska. Organizacja przystępująca musi respektować postanowienia statutu oraz się do nich stosować. Akces do Alzheimer Polska należy zgłaszać do Prezesa lub Wiceprezesa.

Więcej informacji na stronie Alzheimer Polska www.alzheimer-polska.pl

Znane nam Stowarzyszenia działające na rzecz osób chorujących na chorobę Alzheimera i ich rodzin nie wchodzące w skład Alzheimer Polska to:

Województwo dolnośląskie:

 • Stowarzyszenie Grupa Wsparcia dla Osób z Problemami Pamięci „Niezapominajka” – Wrocław, 54-130 Wrocław, ul. Horbaczewskiego 20/3,

tel. 506 162 519, mail: stowniezapominajka@o2.pl, www.stowniezapominajka.wroclaw.pl/;

 • Fundacja na rzecz Osób Chorych na Chorobę Alzheimera i Ich Rodzin Ad Finem – Sokołowsko 58-350 Mieroszów, ul. Główna 29, Sokołowsko

http://www.centrumadfinem.pl/pl/first/fundacja.html ;

 • Regionalne Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom i Chorym na Chorobę Alzheimera

58-350 Mieroszów, ul. Główna 29, Sokołowsko, tel. 74 845 18 20

Województwo mazowieckie

 • Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – Warszawa

00-118 Warszawa, ul. Emilii Plater 47, Telefon Zaufania 22 622 11 22 (czynny we wtorki i czwartki, w godz. 15-17), mail: alzheimer_pl@hotmail.com, alzheimerpl@gmail.com, www.alzheimer-waw.pl;

Województwo wielkopolskie

Województwo świętokrzyskie

tel. 504 043 989, mail: prezes@kielcealzheimer.pl, www.kielcealzheimer.pl;

Województwo śląskie

Województwo zachodniopomorskie

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk