Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przedstawiciel RPO na posiedzeniu zespołów parlamentarnych poświęconym zapobieganiu przemocy wobec dzieci

Data:

Naczelnik Wydziału Prawa Rodzinnego w Zespole Prawa Cywilnego BRPO Michal Kubalski wziął udział we wspólnym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Monitorowania Podmiotowości Dziecka w Prawie Krajowym i Parlamentarnego Zespołu Praw Dziecka. Rozmawiano głównie o tematach wynikłych na tle sprawy ośmioletniego Kamila z Częstochowy, zmarłego wskutek znęcania się nad nim przez ojczyma, przy biernej postawie matki.

W posiedzeniu brali udział m.in. wiceminister Anna Schmidt z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wiceminister Marcin Romanowski z Ministerstwa Sprawiedliwości i urzędnicy z tych resortów oraz matki zgłaszające problemy z obecną treścią przepisów dotyczących realizacji kontaktów.

Zapowiedzi zmian przepisów

W trakcie posiedzenia minister Schmidt zapowiedziała, że do dokonanej już zmiany ustawy o przemocy w rodzinie dojdzie niedługo zmiana rozporządzenia o Niebieskiej Karcie. Jej zdaniem, największym i podstawowym problemem nie jest treść prawa, lecz znieczulica społeczna. Zwróciła uwagę, że jest przygotowywana kampania społeczna w kwestii przemocy wobec dzieci.

Przedstawiciel resortu sprawiedliwości poinformował, że przygotowywany jest Krajowy Plan Działania w tych kwestiach i został już złożony projekt inicjatywy zbliżonej do „serious case review”. Wiceminister Romanowski zapowiedział także wzmocnienie pozycji i uprawnień kuratora procesowego dla dziecka, wzmocnienie i popularyzację instytucji kuratora dla osoby z niepełnosprawnościami; wzmocnienie i obligatoryjność wysłuchania dziecka w każdym postępowaniu jego dotyczącym oraz szkolenia sędziów i prokuratorów. Poinformował również, że prowadzone są prace nad zmianę ustawy i aktów wykonawczych do ustawy o Opiniodawczych Zespołach Specjalistów Sądowych.

W trakcie posiedzenia zwrócono też uwagę, że czekają gotowe projekty zmian przepisów m.in. projekt Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dotyczący „serious case review” z 2019 r., a od 2021 r. procedowana jest zmiana Niebieskiej Karty. Nadto nadal nie został ratyfikowany III Protokół dodatkowy do Konwencji o Prawach Dziecka, wprowadzający mechanizm skargowy dla dzieci.

Uczestnicy posiedzenia wskazywali także na to, że obecny system jest nakierowany nie na dziecko i jego prawa oraz interes, lecz na prawa i interes rodziny. Apelowano także o większy nadzór nad orzekaniem przez sędziów i nad opiniami wydawanymi przez biegłych i OZSS.

IV.071.6.2022

Ważne linki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski