Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Maciej Grześkowiak wziął udział w konferencji OBWE

Data:

27 i 28 czerwca Maciej Grześkowiak – Główny Koordynator ds. Współpracy Naukowej w Biurze RPO – wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE poświęconej prawom osób migrujących i roli społeczeństwa obywatelskiego w zapewnieniu ich poszanowania.

Dyskusja podczas konferencji dotyczyła takich zagadnień jak roli organizacji społecznych w odpowiedzi na kryzysy migracyjne, monitorowania przestrzegania praw człowieka na przejściach granicznych, ochrony osób migrujących przed handlem ludźmi, zapobiegania przestępstwom z nienawiści czy roli przejścia od pomocy o charakterze kryzysowym i doraźnym do integracji społeczności uchodźczych.

Maciej Grześkowiak wziął udział w panelu podsumowującym konferencję, dotyczącym wyzwań związanych z potrzebą przejścia od pomocy o charakterze humanitarnym w pierwszych tygodniach kryzysu uchodźczego do budowy inkluzywnego społeczeństwa pozwalającego na integrację uchodźców. Przedstawiciel RPO nakreślił główne wyzwania i problemy związane z dwoma kryzysami humanitarnymi, z którymi mierzy się obecnie Polska – tym związanym z wojną w Ukrainie a także tym przy granicy polsko-białoruskiej.

Maciej Grześkowiak wskazał, że choć odpowiedź polskiego społeczeństwa i rządu na napływ uchodźców wojennych z Ukrainy zasługuje na najwyższe uznanie, stoimy teraz przed wyzwaniem dostosowania polskiego państwa i społeczeństwa do sytuacji, w którym uchodźcy wojenni z Ukrainy będą stanowić znaczną część populacji. To zaś wymaga wielu zmian w funkcjonowaniu państwa, tak, by uwzględniało ono potrzeby nowoprzybyłych i umożliwiono ich integrację z polskim społeczeństwem. Przedstawiciel RPO wskazał też, że mimo adekwatnej odpowiedzi na napływ uchodźców wojennych z Ukrainy, traktowanie przymusowych migrantów przy granicy z Białorusią nie spełnia wymogów konstytucyjnych ani tych zawartych w prawie międzynarodowym i europejskim. Maciej Grześkowiak podkreślił, że nie ma uzasadnienia dla masowych pushbacków przy granicy z Białorusią.

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-06-28 15:41:31
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2022-06-28 15:51:24
Operator: Łukasz Starzewski