Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przedstawiciel RPO na konferencji poświęconej zrównoważonemu systemowi żywnościowemu

Data:
  • Bezpieczeństwo żywnościowe należy do zagadnień, jakimi interesuje się Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Najlepszą drogą do zapewnienia tego bezpieczeństwa jest dbałość o czyste środowisko – bez dobrej, niezanieczyszczonej gleby, wody i powietrza, nie wyprodukujemy zdrowej żywności
  • Dlatego pracownicy BRPO uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez ekologiczne organizacje pozarządowe i aktywistów, poświęconych produkcji żywności i jej wpływu na stan środowiska

Jednym z narzędzi mających służyć ochronie środowiska są przepisy prawa. W naszym ustawodawstwie jest ich, wbrew pozorom, bardzo wiele, lecz czy one faktycznie działają? Czy są na tyle efektywne, że nie musimy się bać o bezpieczeństwo żywnościowe? A dalej, czy produkcja żywności, w obecnej formie nie doprowadzi do degradacji gleby w takim tempie, że niedługo nie będzie gdzie jej produkować? Czy żywienie zbiorowe - np. w szkołach - stawiające na produkty odzwierzęce, bez roślinnych alternatyw, nam nie szkodzi? Czy powinniśmy akceptować odbieranie takiej alternatywy dzieciom? I w końcu - czy jesteśmy w stanie ograniczyć marnowanie żywności bez wsparcia instytucjonalnego?

Odpowiedzi na tego rodzaju pytania nie da się uzyskać bez spotkania z ludźmi, aktywistami i obywatelami. Dlatego przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich, Małgorzata Żmudka-Wyrwał z Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO wzięła udział w I Forum Bezpiecznej Żywności, organizowanym przez Green REV Institute i Future Food 4 Climate, które 19 listopada 2022 r. odbyło się w Warszawie.

Opowiadała o tym, z jakimi problemami mierzą się obywatele skarżący się do Rzecznika, mieszkający w pobliżu ferm hodowlanych i jak te problemy udało się rozwiązać istniejącymi środkami prawnymi.

Wskazywała także na luki w prawie, bez uzupełnienia których postulaty efektywnej ekologii, a w tym - zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego - nie mają szans zrealizowania. Zwróciła uwagę, że w dyskusji o środowisku nie można zapominać o ważeniu interesów biznesu i zwykłych obywateli, a także, iż interesy te nie muszą ze sobą kolidować. Pod warunkiem, że wszyscy potraktujemy ochronę środowiska jako priorytet.
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski