Zawartość

Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach

Pełnomocnikiem Terenowym Rzecznika Praw Obywatelskich (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego) jest Aleksandra Wentkowska

Do zakresu działania Biura Pełnomocnika Terenowego należy:

  1. rozpatrywanie spraw z zakresu właściwości jednostek i komórek organizacyjnych Biura, które wpływają z obszarów właściwości terytorialnej Pełnomocników Terenowych;
  2. udzielanie wyjaśnień i wskazywanie przysługujących środków działania osobom zgłaszającym się osobiście lub telefonicznie;
  3. informowanie o możliwościach wykorzystania kompetencji Rzecznika w indywidualnych sprawach;
  4. informowanie interesantów o wystąpieniach generalnych Rzecznika oraz o podejmowanych przez Rzecznika inicjatywach społecznych;
  5. przekazywanie interesantom wiedzy niezbędnej do samodzielnego rozpatrywania własnej sprawy, m.in. w formie wydruków przepisów, wzorów pism procesowych oraz poradników i publikacji Biura;
  6. przekazywanie spraw należących do właściwości innych jednostek i komórek organizacyjnych Biura do tych jednostek i komórek w celu ich prowadzenia.

(wyciąg z regulaminu organizacyjnego Biura RPO)

 

Aleksandra Wentkowska

dr hab. nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Filozofii Europejskiej Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendystka licznych instytucji międzynarodowych, m.in. Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego, Instytutu Europejskiego we Florencji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii w Instytucie Assera w Hadze, Uniwersytetu Trento. Laureatka wielu konkursów prawniczych, krajowych i międzynarodowych (m.in. Central and Eastern European Moot Court Competition w Toruniu oraz Telders International Law Moot Court Competition w Hadze).

W ramach programu Erasmus wykładała m.in. w Wielkiej Brytanii, na Słowacji, w Niemczech, w Słowenii, Turcji, na Litwie, Ukrainie czy na Tajwanie.

Autorka ponad 90 publikacji naukowych z zakresu prawa europejskiego, ochrony praw człowieka i bezpieczeństwa, redaktor lokalnych i międzynarodowych zeszytów.

Galeria

  • na zdjęciu Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach Aleksandra Wentkowska

    na zdjęciu Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach Aleksandra Wentkowska
Autor informacji: M@riuszM@slowiecki
Data publikacji: 2012-08-22 14:43:18
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2019-07-18 15:22:20 Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach Agnieszka Jędrzejczyk