Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku

Data:

Pełnomocnikiem Terenowym Rzecznika Praw Obywatelskich (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego) jest Krzysztof Szerkus

Do zakresu działania Biura Pełnomocnika Terenowego należy:

  1. rozpatrywanie spraw z zakresu właściwości jednostek i komórek organizacyjnych Biura, które wpływają z obszarów właściwości terytorialnej Pełnomocników Terenowych;
  2. udzielanie wyjaśnień i wskazywanie przysługujących środków działania osobom zgłaszającym się osobiście lub telefonicznie;
  3. informowanie o możliwościach wykorzystania kompetencji Rzecznika w indywidualnych sprawach;
  4. informowanie interesantów o wystąpieniach generalnych Rzecznika oraz o podejmowanych przez Rzecznika inicjatywach społecznych;
  5. przekazywanie interesantom wiedzy niezbędnej do samodzielnego rozpatrywania własnej sprawy, m.in. w formie wydruków przepisów, wzorów pism procesowych oraz poradników i publikacji Biura;
  6. przekazywanie spraw należących do właściwości innych jednostek i komórek organizacyjnych Biura do tych jednostek i komórek w celu ich prowadzenia.

 

Krzysztof Szerkus

Urodzony w 1959 roku w Gdańsku.

Po ukończeniu w 1984 r. studiów prawniczych pracował jako sądowy kurator rodzinny, a następnie, po aplikacji sądowej, od roku 1986 był pracownikiem naukowo – dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Po egzaminie radcowskim wykonywał zawód radcy prawnego, od 1991 r. prowadząc własną kancelarię, w której poza świadczeniem odpłatnych usług udzielał osobom potrzebującym pomocy prawnej pro bono.

Obsługiwał prawnie podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe; doradzał organom administracji publicznej, występował przed sądami powszechnymi w licznych sprawach z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego oraz przed  Sądem Najwyższym. W sprawach administracyjnych był pełnomocnikiem obywateli, których reprezentował również przed sądami administracyjnymi. Uczestniczył w działalności kilku organizacji pozarządowych; między innymi był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, członkiem władz Gdańskiego Komitetu Obywatelskiego oraz Fundacji Burego Misia im. Bogdana Jańskiego.

W latach osiemdziesiątych zainicjował założenie spółdzielni mieszkaniowej, która zrealizowała zaprojektowaną inwestycję (dwa domy – 75 mieszkań), po czym kierował w latach 1990-91 jako prezes zarządu dużą spółdzielnią mieszkaniową (LWSM ZASPA w Gdańsku, 40 tys. mieszkańców), dokonując jej istotnych przekształceń prawnych.

Od 15 marca 2005 r. dyrektor Zespołu Terenowego w Gdańsku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, od 15 czerwca 2005 r. Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku.

Żonaty, dwoje dorosłych dzieci.

Załączniki:

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Opis: Dochodzi Zarzadzenie w sprawie BPT Gdańsk 14.06.2005.pdf
Operator: Monika Okrasa
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP