Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Biegłych lekarzy sądowych, jak na lekarstwo [art. 9 – Dostępność, art. 25 – Zdrowie, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna*

Data:

W wyniku wpływających licznych skarg, Rzecznik wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości o przedstawienie stanowiska w sprawie braku dostatecznej ilości biegłych lekarzy sądowych i przekazanie informacji na temat możliwości podjęcia działań naprawczych w tym zakresie.

Do Biura RPO zwracają się osoby, które wskutek wniesienia odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach rentowych do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, są kierowani do odległych miast w celu merytorycznej kontroli stanu zdrowia. W jednym z pism skarżąca mieszkająca w Warszawie została skierowana na badania przez biegłego lekarza sądowego do Lublina. Z uwagi na stan zdrowia oraz sytuację materialną ubezpieczona nie mogła stawić się na badanie, ma jednak obawy, że opinia sporządzona jedynie na podstawie dokumentacji medycznej może być dla niej niekorzystna. Sytuacja ta wynika z braku biegłych sądowych lekarzy specjalistów na listach biegłych Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Aby zapewnić sprawność postępowania, konieczne jest kierowanie odwołujących się na badanie do innych miast. Skala problemu jest duża, co szczególnie niepokoi, bowiem dotyczy osób z niepełnosprawnością.
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk