Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Bezdomny Jezus. Uroczyste odsłonięcie rzeźby z udziałem wiceprzewodniczących Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO

Data:

24 czerwca 2021 r. obie współprzewodniczące Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich uczestniczyły w odsłonięciu rzeźby Jezusa Bezdomnego, która stanęła przed kościołem Przemienienia Pańskiego Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie.

Autorem rzeźby jest znany kanadyjski rzeźbiarz Timothy P. Schmalz, który większość swojej twórczości poświęcił rzeźbie sakralnej, nawiązując do tekstów Ewangelii według świętego Mateusza.

Dzieło prowokuje patrzącego do refleksji, chwili zastanowienia i wywołania uczucia empatii w stosunku do spotykanych na ulicach ludzi biednych i bezdomnych. Zobaczenie w nich nie osób wykluczonych, traktowanych najczęściej z lekceważeniem a nawet pogardą, a człowieka, który stał się bezdomnym nie w wyniku podjętej przez niego decyzji, a dotkniętego zrządzeniem losu.

Rzeźba, której kolejne egzemplarze zainstalowane już zostały w wielu metropoliach na świecie, została sprowadzona z Kanady dzięki staraniom Związku Polskich Kawalerów Maltańskich i podarowana Klasztorowi Braci Mniejszych Kapucynów. Klasztor Kapucynów Warszawie jest kojarzony z udzielaną licznie pomocą osobom bezdomnym.

Mamy nadzieję, że ta piękna i wymowna rzeźba przyczyni się do zmiany niekorzystnego stereotypu osoby doświadczającej bezdomności w naszym społeczeństwie.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk