Biuletyn Informacji Publicznej RPO

BEZDOMNI I DOSTĘP DO PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Data:

Polski raport dla Grupy Roboczej EOH Rola Państwa Julia Wygnańska

https://www.rpo.gov.pl/pliki/1201270880.pdf

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk