Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Badanie dotyczące negatywnych doświadczeń pełnoletnich zawodniczek i zawodników zajmujących się sportem wyczynowym w Polsce

Informacja o badaniu dotyczącym negatywnych doświadczeń pełnoletnich zawodniczek i zawodników zajmujących się sportem wyczynowym w Polsce

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza do udziału w badaniu Zawodniczki i Zawodników sportu wyczynowego, uczestniczących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polskie związki sportowe. Sport wyczynowy definiowany jest jako forma aktywności sportowej, podejmowanej dobrowolnie w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych. Ankieta internetowa dotyczy negatywnych sytuacji, których Zawodniczki i Zawodnicy mogli doświadczyć lub być świadkiem w ramach swojej aktywności sportowej. Ankieta jest skierowana do osób pełnoletnich, niezależnie od tego, czy miały do czynienia z negatywnymi doświadczeniami w czasie swojej kariery sportowej, czy też nie.

Gwarantujemy całkowitą ochronę danych. Wszystkie informacje są zbierane w sposób zapewniający anonimowość. Wyniki będą prezentowane tylko w zbiorczych zestawieniach, a dane takie jak płeć, wiek i inne są gromadzone jedynie w celu umożliwienia przeprowadzenia analiz statystycznych dotyczących Zawodników i Zawodniczek.

Realizacja projektu została powierzona firmie PBS sp. z o. o., a osobami koordynującymi projekt są Panie Barbara Fabisiak i Karolina Syguła. Zachęcamy do kontaktu mailowego (badanie_brpo@survey.pbs.pl) lub poprzez infolinię projektową (505 762 555, poniedziałek-piątek w godz. 9-14). Więcej o projekcie mogą Państwo przeczytać na stronie internetowej PBS (https://pbs.pl/badanie-dla-BRPO). 
XI.420.2.2023

Autor informacji: Dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Opis: Publikacja informacji
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP