Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Badania dotyczące sprawy napięć między mieszkańcami Łomży a Czeczenami

Data:

Przedstawiciele Rzecznika Prawa Obywatelskich z Zespołu Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców przeprowadzili 6 października 2009 r. na terenie Łomży badania, dotyczące sprawy napięć między mieszkańcami miasta a Czeczenami przebywającymi w znajdującym się w Ośrodku dla Cudzoziemców Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu

Notatka BRPO dotycząca sprawy napięć między mieszkańcami Łomży a Czeczenami przebywającymi w znajdującym się w tym mieście Ośrodku dla Cudzoziemców Ubiegających się o Nadanie Statusu uchodźcy lub Azylu

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk