Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Badania antydyskryminacyjne

Data:

W pierwszej, otwartej procedurze zgłaszania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych wpłynęło ponad 90 propozycji organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i ośrodków naukowo – badawczych. Zgłoszone tematy, spośród których zostaną wybrane 3 - 4 do realizacji w 2014 i 2015 r., są dostępne w zakładce Badania antydyskryminacyjne. Zgodnie z założeniami procedury zostały one przekazane ekspertom do zaopiniowania. Informacja o wynikach prac ekspertów zostanie opublikowana 10 marca 2014 r. na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich, a także przekazana bezpośrednio autorom propozycji badań.

 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk