Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Data:

Zrealizowana propozycja badania

Temat:

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Cel badawczy:

Uzasadnienie:

Brak rozwiązań pomocy dla osób z niepełnosprawnościami. Może warto rozważyć:

- program dla więźniów?

- program dla wychowanków domów dziecka którzy nie mają gdzie pójść

 

Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza

 

Redakcja BRPO

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk