Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Agroturystyka. Jakie są możliwości działania w pandemii? – odpowiedź na pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Czy zgodnie z aktualnymi przepisami prawa są możliwości działania w ramach agroturystyki?

Aktualne regulacje dotyczące możliwości prowadzenia działalności hotelowej (w tym również agroturystyki) znajdują się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512 ze zm.), dalej jako „rozp.RM”.

Zgodnie z §  9 ust. 3 rozp.RM przynajmniej do dnia 18 kwietnia 2021 r.  prowadzenie usług hotelarskich jest co do zasady zakazane, z wyjątkami wskazanymi w przepisach.

Poprzez pojęcie „usługi hotelarskiej” rozumie się krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Definicja ta zawarta jest w art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz.U.2020.2211).

Przepisy rozp.RM przewidują jednak szereg wyjątków od zakazu prowadzenia działalności hotelarskiej, które zawarte są w § 9 ust. 3 pkt 1 – 47 rozp.RM. Do wskazanych wyjątków należy prowadzenie działalności hotelarskiej w przypadkach obejmujących między innymi:

  • działalność hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych,
  • dla osób wykonujących zawód medyczny,
  • dla kierowców wykonujących transport drogowy,
  • dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
  • dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego,
  • dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu.

Fakt podlegania pod określony wyjątek winien być potwierdzony stosowanym dokumentem, wskazanym w przepisach lub oświadczeniem (§ 9 ust. 4 rozp.RM).

Stan prawny na dzień: 08.04.2021r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji: 2021-04-12 08:11:28
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk