Adam Bodnar na obchodach 70. rocznicy akcji „Wisła”

Data:
Tagi: kalendarium

28 kwietnia rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wziął udział obchodach 70. rocznicy akcji „Wisła”, które odbyły się w Przemyślu.

„Uchwała Senatu upamiętniająca Akcję Wisła nadal obowiązuje. Nie została unieważniona. Dopóki nie zostanie będzie obowiązywać” – mówił Bogdan Borusewicz, były Marszałek Senatu RP podczas wystąpienia otwierającego - Jesteście obywatelami Polski!”

 

„Kluczowe jest to czy to było konieczne? Wg prawa międzynarodowego wówczas obowiązującego standardem jest, że po opuszczeniu miejsca zamieszkania osoby mogą powrócić do swoich domów. Tu się tak nie stało” – mówił Adam Bodnar w swoim wystąpieniu.

„Proces reprywatyzacji nie został nigdy zakończony i nie może zostać dopóki nie będzie powszechnie obowiązującej ustawy reprywatyzacyjnej zwracającej majątek osobom wysiedlonym”.

Pełny tekst oświadczenia Rzecznika w tej sprawie znajduje się poniżej.

RPO był jednym z panelistów w debacie pt. Społeczna recepcja akcji „Wisła”. W dyskusji wzięli udział: Bogumiła Berdychowska, Piotr Tyma oraz Ojciec Tomasz Dostatni OP.

Uroczystości upamiętniające 70. rocznicę deportacji 140 tys. Ukraińców i Łemków z południowo-wschodniej Polski potrwają do 30 kwietnia.

 

O współodczuwaniu, empatii mówili członkowie Komitetu Honorowego Obchodów tej rocznicy, Pani Danuta Kuroń oraz Ojciec Tomasz Dostatni OP.

W skład Komitetu wchodzą również Krystyna Zachwatowicz-Wajda, prof. Włodzimierz Mokry, Adam Bodnar, Andrzej Seweryn i Andrzej Stasiuk.

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2017-04-28 12:37:08
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk