Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Adam Bodnar na gali zrównoważonego rozwoju

Data:
Tagi: wydarzenie

- Jeśli chcemy budować ład i pokój w pluralistycznym świecie, jeśli chcemy zrównoważonego rozwoju, jeśli ważna jest dla nas godność człowieka i prawa jednostki – to centralne miejsce w tych dążeniach musi stanowić dialog. Tylko na tym gruncie mogą wyrosnąć dobre owoce. Nie poprzez wojny, nie poprzez przemoc fizyczną czy ekonomiczną, ale poprzez rozmowę. Nawet nie poprzez przymus prawny, ale przez budowanie wewnętrznego przekonania, że wszyscy ludzie są równi, że mają takie same prawa. I że powinniśmy poszukiwać z nimi wspólnego języka – mówił Adam Bodnar podczas gali „SDG dla Polski”, która odbyła się w Teatrze Wielkiem-Operze Narodowej.

SDG, czyli Sustainable Development Goals to Cele Zrównoważonego Rozwoju, które zostały przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 roku. Wyznaczają ścieżkę na kolejne 15 lat, która prowadzi do zlikwidowania na świecie m.in. skrajnego ubóstwa, nierówności społecznych i ekonomicznych.

Uroczystość odbyła się w ramach obchodów Dnia ONZ.  Podczas gali wręczone zostały Statuetki Architektów Zrównoważonego Rozwoju. Zostały przyznane w 6 kategoriach: prawa człowieka, standardy pracy, ochrona środowiska, kultura i sztuka, sport i zdrowie, promocja Polski w Świecie.

Za działalność na rzecz praw człowieka został uhonorowany  dominikanin o. Ludwik Wiśniewski. Statuetkę wręczył mu rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. 

Gospodarzem Gali „SDG dla Polski” był Global Compact Poland wraz z polskimi członkami UN Global Compact oraz Partnerami Programów. Podczas gali oficjalną premierę miała publikacja raportu Global Compact Poland Yearbook 2016/17.

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk