Biuletyn Informacji Publicznej RPO

8 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Romów

Data:
  • 8 kwietnia w Międzynarodowym Dniu Romów, Rzecznik Praw Obywatelskich -  niezależny organ ds. równego traktowania - pragnie podkreślić znaczenie historii, kultury i tożsamości tej społeczności 
  • Naszym obowiązkiem jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia Romom i Romni – obywatelom polskim i tym, którzy w związku z wojną w Ukrainie przybywają aktualnie do Polski

Rzecznik Praw Obywatelskich od lat i nieprzerwanie monitoruje sytuację mniejszości romskiej w Polsce i dostrzega, że ulega ona stopniowej poprawie. Jest to efektem zaangażowania organizacji romskich, jak i funkcjonowania Programu integracji społeczności romskiej w Polsce, z którego finansowane są działania na rzecz rozwoju romskiej kultury, wspierania edukacji dzieci romskich, a także poprawy dramatycznych warunków mieszkaniowych, w jakich nadal żyje część społeczności romskiej w Polsce. Taką formę wsparcia Rzecznik uznaje przy tym za wypełnienie przez państwo obowiązku czynnego popierania pełnej i rzeczywistej równości mniejszości w życiu ekonomicznym i społecznym, wynikającego m.in. z art. 4 ust. 2 Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych.

Rzecznik pragnie podkreślić, że Romowie należą do milionów osób, które w poszukiwaniu bezpiecznych warunków życia opuszczają obecnie Ukrainę. Warto zauważyć, że dla niektórych z nich bariera językowa, czy brak oficjalnych dokumentów mogą stanowić dodatkowe trudności. Rzecznik apeluje o przyjęcie Romów z uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb, jak np. zapewnienie możliwości wspólnego zamieszkania większej grupy rodzinnej. Romni, jak wszystkie kobiety, które podróżują samodzielnie lub z dziećmi, są również narażone na różne formy przemocy uwarunkowanej płcią. Trzeba odrzucić też wszelkie negatywne stereotypy odnoszące się do tej społeczności, pamiętając, że wszyscy ludzie są równi pod względem swej godności i swych praw.

Na te kwestie Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę w toku monitorowania działań na rzecz osób opuszczających Ukrainę – wizytacji, a także w wystąpieniach generalnych do właściwych organów publicznych.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa