Czy trzeba pójść na policję po karę z sanepidu? - pytania na infolinię RPO 800-676-676

Data:

Czy trzeba odebrać od dzielnicowego decyzję, która „prawdopodobnie dotyczy nałożenia kary administracyjnej za nieprawidłowe wykonywanie obowiązku kwarantanny”? Pani twierdzi, że dostała telefon od dzielnicowego z informacją o przekazaniu korespondencji z sanepidu. Jakie skutki wiążą się z nieodebraniem decyzji?

Obowiązujące przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie Policji jako organu upoważnionego do doręczania decyzji administracyjnych Sanepidu. W związku z tym, istnieje wątpliwość co do tego, czy takie doręczenie jest prawidłowe i skuteczne dla potencjalnie ukaranych decyzją o karze administracyjnej.

Ponieważ jednak, jak pokazuje praktyka, Sanepid ma inne zdanie w tym przedmiocie, trzeba sobie zdawać sprawę z faktycznych skutków nieodebrania decyzji od policjanta. Inspekcja Sanitarna może uznać, że dwukrotne niepodjęcie przesyłki oznacza „fikcję doręczenia”, a co za tym idzie, że decyzja o karze wchodzi w życie. W rezultacie, po niezapłaceniu kary w terminie uruchomi egzekucję i uzna, że minął termin do złożenia odwołania.

Jeżeli więc nie odbierzesz decyzji o karze od Policji, może to utrudnić ci walkę o swoje prawa w wyższej instancji.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji: 2021-01-13 09:52:57
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-26 16:11:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk