Biuletyn Informacji Publicznej RPO

24 lipca - warsztaty dla głuchych, jak zgłaszać sprawę do Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:
,

Celem jest zdobycie praktycznej wiedzy – jak zgłaszać sprawę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W czasie warsztatów, każdy uczestnik przygotuje jeden wniosek do RPO w języku, którym się posługuje – polskim lub PJM.

Na warsztaty zapraszamy członków  Komisji ds. Osób Głuchych oraz inne osoby głuche.

Warsztaty  odbędą się we wtorek 24 lipca w godzinach 11.00 – 15.00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie przy ul. Długiej 23/25.

Prosimy o upowszechnienie tej informacji wśród znajomych głuchych.

Zgłoszenia przyjmujemy do środy – 18 lipca.

Piszcie na adres: głusi@brpo.gov.pl

 

Przyjdźcie, bo warto !

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk