Biuletyn Informacji Publicznej RPO

15 minut na przejrzenie akt? RPO prosi prezeskę Sądu Okręgowego w Krakowie o zmianę zasad

Data:
  • Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie ograniczyła w czytelni czas przeglądania akt przez strony sporu do 15 minut, niezależnie od objętości. Taka informacja pojawiła się na Twiterze
  • W samym Zarządzeniu Prezesa i Dyrektora Sądu nie ma mowy o kwadransie, ale napisane jest w nim, że w czasie pandemii do czytelni sądu mogą wejść zapisane wcześniej osoby – i to tylko o ściśle określonej godzinie.

Rzecznik Praw Obywatelskich, szczególnie w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, zwracał uwagę na potrzebę elektronizacji wymiaru sprawiedliwości. Wydaje się, że skoro strony mają możliwość zamówienia akt do czytelni u kierowników sekretariatów, to powinny również ustalić, jaki czas będzie im niezbędny do zapoznania się z tymi aktami. Na przejrzenie akt składającymi się z wielu tomów potrzeba więcej czasu niż na akta w jednym tomie. Nie wiadomo, czym uzasadniona jest  praktyka udostępniania akt wielotomowych jedynie na 15 minut, zwłaszcza gdy zachowane są wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

Dlatego RPO prosi o prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzię Sądu Rejonowego Dagmarę Pawełczyk-Woicką o rozważenie zmiany treści wewnętrznego zarządzenia sądu lub wydanie komunikatu, który zapewni stronom i pełnomocnikom optymalne warunki do zapoznania się z aktami w czytelni..

VII.511.43.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski