Biuletyn Informacji Publicznej RPO

15. jubileusz działalności Fundacji Feminoteka

Data:
Tagi: kalendarium

Z okazji 15. jubileuszu działalności Fundacji Feminoteka Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał na ręce prezeski Fundacji, Joanny Piotrowskiej, list gratulacyjny:

RPO składa Feminotece gratulacje

Wielce Szanowna Pani Prezesko,

z okazji pięknego jubileuszu 15-lecia istnienia Fundacji Feminoteka, pragnę złożyć na Pani ręce serdeczne gratulacje dla wszystkich działaczek, aktywistów i osób wspierających Fundację. Jestem przekonany, że bez Państwa zaangażowania i ogromnej pracy sytuacja polskich kobiet byłaby pod każdym względem bez porównania trudniejsza.

Działania Fundacji Feminoteka są dla mnie przykładem znajdowania rozwiązań w tych sprawach, w których inni nie widzą już możliwości interwencji czy pomocy. Otaczacie często opieką kobiety, od których państwo odwróciło wzrok: te, które doświadczyły gwałtu, przemocy domowej, molestowania, mobbingu czy nierównego traktowania. Niezwykle imponuje mi Państwa wytrwałość i nieustępliwość w dochodzeniu sprawiedliwości oraz wspieraniu w sprawach życiowych podopiecznych Fundacji.

Innowacyjne podejście Fundacji w walce o godność i równość kobiet stanowi dla mnie, jako Rzecznika Praw Obywatelskich, ważne źródło  inspiracji, za co bardzo serdecznie dziękuję. Jestem również wdzięczny za naszą współpracę i wsparcie, jakie przy okazji różnych projektów otrzymujemy ze strony Fundacji i jej środowiska.

Życzę Państwu powodzenia i dalszych osiągnięć w realizacji tej niezwykle ważnej misji, jaką stanowi praca na rzecz poprawy sytuacji kobiet w Polsce.

Rzecznik Praw Obywatelskich

dr hab. Adam Bodnar

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk