Biuletyn Informacji Publicznej RPO

15–17 maja. Spotkania regionalne w województwie warmińsko-mazurskim

Data:
,

Spotkania będą odbywały się według kolejności w: Ełku, Gołdapi, Kętrzynie, Giżycku, Szczytnie. Będzie możliwość poruszenia tematów ważnych dla mieszkańców regionu i całych lokalnych społeczności,  porozmawiać z Adamem Bodnarem o tym, jak wygląda respektowanie praw człowieka w praktyce.

Spotkania wyglądają tak, że siadamy w kręgu i każdy może zabrać głos. Rzecznik Bodnar i jego współpracownicy notują zgłoszone sprawy – RPO wyjaśnia, co może w danej sprawie zrobić i jakie możliwości działania maja ludzie.  Jeśli kwestia jest bardziej skomplikowana, dostają ją do analizy specjaliści w Biurze Rzecznika. O efektach prac powiadamiamy zgłaszającego problem .

W spotkaniach uczestniczy zawsze także prawnik, który przyjmuje sprawy indywidualne. Jeśli ktoś chce skorzystać z jego pomocy, to warto, by przyniósł na spotkanie kopie dokumentów w sprawie.  To na ich podstawie Biuro RPO może zanalizować sprawę.

Szczegółowy program spotkań konsultacyjnych Rzecznika Praw Obywatelskich:

Ełk

15 maja 2018 r. (wtorek)  godz. 11.00 – 13.00, Kamienica M3, ul. Małeckich 3 (sala konferencyjna 36, IV piętro)

Gołdap

15 maja 2018 r. (wtorek) godz. 16.00 – 18.00, Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Partyzantów 31 (aula wykładowa nr 67 w budynku Szkoleniowo-Edukacyjnym)

Kętrzyn

16 maja 2018 r. (środa)  godz. 11.30 – 13.30,  Powiatowy Dom Kultury „Czerwony Tulipan”, ul. Pocztowa 13 (sala parter, Galeria Dolna)

Giżycko

16 maja 2018 r. (środa) godz. 16.00 – 18.00,  Urząd Miasta, al. 1 Maja 14  (sala konferencyjna)

Szczytno

17 maja 2018 r.  (czwartek) godz. 9.30 – 11.30, Wyższa Szkoła Policji, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111 (aula nr 223 w budynku Biblioteki, II piętro)

Maróz

17 maja 2018 r. (czwartek)  RPO weźmie udział w XVII Spotkaniach Organizacji działających na Obszarach Wiejskich organizowanych w tym roku pod hasłem: Akademia Skutecznego Działania.

Po co są spotkania regionalne RPO

Od początku kadencji we wrześniu 2015 r. Adam Bodnar spotkał się już z mieszkańcami 130 miejscowości. Zasada bowiem jest taka, że raz w miesiącu organizowany jest 3-5-dniowy  wyjazd regionalny. Warto wiedzę zdobywać bezpośrednio, a nie tylko z pism, które trafiają do Biura RPO w Warszawie.

Na każde spotkanie Rzecznik jedzie z nadzieją, że znajdą się takie sprawy, w których będzie mógł pomóc.

Co może Rzecznik Praw Obywatelskich?

Jego głównym zadaniem jest pilnowanie tego, czy instytucje państwa nie naruszają praw obywateli. Może być bowiem tak, że przepisy nie uwzględniły czyjejś skomplikowanej sytuacji życiowej. Albo są źle stosowane – przez urzędników, a nawet w sądach. Może zmieniła się rzeczywistość, a prawo za tym nie nadążyło?

  • Wiele osób zgłasza problem opieki nad bardzo niesamodzielnymi członkami rodziny – ustawa uzależnia wysokość wsparcia dla opiekunów od tego, czy niepełnosprawność została stwierdzona w dzieciństwie (wyższe wsparcie) czy później (niższe). Takie rozwiązanie zakwestionował, trzy lata temu, Trybunał Konstytucyjny, ale przepisy do tej pory nie zostały zmienione. Można jednak decyzje o wysokości pomocy państwa skutecznie skarżyć do sądu powołując się na Trybunał – i Rzecznik może podpowiedzieć, jak to zrobić.
  • Niedawno udało się nam załatwić sprawę zgłoszoną w Chełmie – gdzie rodzice dorosłych osób z niepełnosprawnościami skarżyli się, że nie ma w mieście nawet świetlicy, w których ich dzieci mogłyby znaleźć opiekę choćby przez kilka godzin.
  • Wiele osób zgłasza Rzecznikowi skargi na sposób prowadzenia lokalnych inwestycji. Polska się rozwija i takich zmian jest bardzo dużo. RPO nie może oceniać, czy taka czy inna decyzja jest zła – może jednak sprawdzić, czy podjęta została w taki sposób, by zminimalizować błędy (np. czy konsultacje były dobrze przeprowadzone).
  • Bardzo powoli uczymy się wspólnie respektować prawa seniorów – nasze społeczeństwo się starzeje, więc na spotkaniach dostaję dużo takich sygnałów, a że RPO współpracuje z najlepszymi ekspertami od praw osób starszych, mogę różne rozwiązania podpowiedzieć (np. jak projektować wspólną przestrzeń, by ławki były tam gdzie trzeba, a schody i brak poręczy nie tworzyły niepotrzebnych barier).

We wszystkich zgłoszonych sprawach Rzecznik nie zastąpi adwokata czy sądu, ale może poprosić o wyjaśnienia, zebrać i zanalizować dokumenty. Pracują dla niego doskonali prawnicy - specjaliści z różnych dziedzin i czasem wystarczy ich ekspertyza, by sprawę rozwikłać.

Rzecznik może też opisać problem władzom i zasugerować zmianę przepisów. Może pomóc w rozwiązaniu konkretnych problemów pokazując, jakie są na to dobre sposoby lub kontaktując zainteresowanych z ekspertami i organizacjami pozarządowymi, które specjalizują się w tym temacie.

Ten ostatni aspekt jest bardzo ważny. W całej Polsce tysiące ludzi działają na rzecz swojej społeczności, mają wspaniałe pomysły, rozwiązują lokalne problemy, które gdzie indziej wydają się górą nie do zdobycia. Te wszystkie inicjatywy Rzecznik nazywa Wielkoduszną Polską.

Wszystkie spotkania są otwarte. Udział w spotkaniu jest oczywiście bezpłatny.

Na spotkanie można się wcześniej zgłosić (to ułatwia organizację, ale nie jest konieczne)

za pośrednictwem formularza: https://www.rpo.gov.pl/formularz/warmia-i-mazury

lub mailowo: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl lub telefonicznie: (22) 55 17 944
Przesłanie zgłoszenia oznacza, że już na Państwa czekamy.

Nie jest potrzebne żadne dodatkowe potwierdzenie.

Jeśli macie Państwo pytania, prosimy pisać: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl

 

Osobiste relacje RPO z niedawnych spotkań można przeczytać tu:

Kwiecień – województwo kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie

Marzec – województwo łódzkie

Luty – województwo swietokrzyskie i podkarpackie

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk