Biuletyn Informacji Publicznej RPO

14 rocznica śmierci śp. Janusza Kochanowskiego, RPO V kadencji

Data:
Tagi: kalendarium

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginął śp. dr Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich V kadencji w latach 2006-2010. Był wybitnym obrońcą wolności i praw człowieka. Osobą o znaczącym dorobku, zasługach i autorytecie.

Był prawnikiem, dyplomatą, konsulem RP w Londynie, prezesem zarządu fundacji „Ius et Lex”. Autor ponad 100 prac nt. prawa karnego i administracyjnego oraz stosunków międzynarodowych, jak również książki „Rzeczpospolita praworządna”.

Wyróżniony m.in. Złotym Paragrafem przyznanym przez Gazetę Prawną w 2005 r. „za upowszechnianie dobrych norm tworzenia prawa i stosowania prawa w społeczeństwie”, „Orkiestrowym Znakiem Jakości” w 2009 r. – nagrodą przyznawaną przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a także „Medalem Św. Brata Alberta” w 2010 r. za obronę praw osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych oraz za troskę o ludzi ubogich.

Zginął w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 16 kwietnia 2010 został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 

10 kwietnia 2024 roku pełnomocnik terenowy RPO w Katowicach Aleksandra Wentkowska wzięła udział w uroczystości na cmentarzu Kule w Częstochowie, gdzie złożyła kwiaty na grobie śp. dr. Janusza Kochanowskiego.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik