Biuletyn Informacji Publicznej RPO

12 października - Forum Antydyskryminacyjne w Lublinie

Data:
,
Tagi: kalendarium

Forum Antydyskryminacyjne jest skierowane do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych podejmujących działania na rzecz równego traktowania. W wydarzeniu mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń, którzy już posiadają doświadczenie w prowadzeniu działań antydyskryminacyjnych, jak również osoby, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w tym obszarze. Będziemy wdzięczni za przekazanie zaproszenia innym zainteresowanym osobom.

Odbędzie się  w Lublinie 12 października (piątek) w Galerii Labirynt (ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5) w Lublinie w godz. 12:00 - 16:00. Organizuje je zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwia Spurek wraz z Zespołem do spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Liczymy, że Forum Antydyskryminacyjne w Lublinie będzie okazją dla organizacji i grup nieformalnych regionie do zapoznania się z działaniami Rzecznika Praw Obywatelskich jako niezależnego organu do spraw równego traktowania. Stworzy też przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń oraz zachęci do zgłaszania Rzecznikowi Praw Obywatelskich nowych spraw.

Forum Antydyskryminacyjne zostanie podzielone na dwie części.

W pierwszej przedstawimy - w oparciu o przykłady - jakie działania Rzecznik Praw Obywatelskich może podjąć w sprawach dotyczących dyskryminacji i jak może wesprzeć w prowadzonych działaniach antydyskryminacyjnych.

Program drugiej części spotkania ułożymy we współpracy z uczestnikami Forum, w oparciu o zgłoszone w trakcie rejestracji sugestie tematów. Mamy nadzieję, że w ten sposób wspólnie znajdziemy rozwiązanie choć części z nich, a w efekcie będziemy mogli skuteczniej działać na rzecz równego traktowania.

Do zobaczenia na Forum Antydyskryminacyjnym w Lublinie!

Istotne informacje dotyczące rejestracji:

  • rejestracja jest już zamknięta
  • zachęcamy do wskazania, z jakimi problemami/ kategoriami spraw dotyczących dyskryminacji spotykacie się Państwo najczęściej w swojej pracy i krótkiego opisania ich w formularzu zgłoszeniowym – w miarę możliwości omówimy je w II części spotkania   
  • informujemy, że liczba miejsc na Forum jest ograniczona (do 40 osób)

 

Potwierdzenie udziału w Forum zostanie przesłane drogą mailową do 10 października br. [ZMIANA DATY]

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu: a.szypulska@brpo.gov.pl

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk