Biuletyn Informacji Publicznej RPO

„Instytucja tymczasowego aresztowania w praktyce” była tematem konferencji prasowej RPO

Data:
Tagi: kalendarium

„Instytucja tymczasowego aresztowania w praktyce” była tematem konferencji prasowej Rzecznika Praw Obywatelskich w której uczestniczyli: Jacek Czabański, doradca Ministra Sprawiedliwości i Marek Celej z Krajowej Rady Sądownictwa oraz Marek Łukaszuk, Dyrektor Zespołu Prawa Karnego BRPO i dr Janusz Zagórski, Dyrektor Zespołu Prawa Karnego Wykonawczego BRPO.

„Instytucja tymczasowego aresztowania w praktyce” – prezentacja RPO: konferencja prasowa - 18 maja 2007 r.

Wyciąg z podstawowych aktów prawnych (polskich i międzynarodowych) dotyczących instytucji tymczasowego aresztowania: materiał na konferencję prasową - 18 maja 2007 r.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nie osadzania w aresztach kobiet od 28 tygodnia ciąży – 19 lutego 2007 r.

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uniemożliwienia pracownikom BRPO kontaktu z p. Marią S. przebywającą w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu - 15 stycznia 2007 r.

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na wystąpienie RPO m.in. na temat rosnącej liczby spraw dotyczących nadmiernego czasu stosowania tymczasowego aresztowania, kierowanych przez obywateli polskich do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - 14 listopada 2006 r.

Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości m.in. na temat rosnącej liczby spraw dotyczących nadmiernego czasu stosowania tymczasowego aresztowania, kierowanych przez obywateli polskich do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - 9 listopada 2006 r.

Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności niektórych zapisów Kodeksu karnego i wykonawczego z Konstytucją RP oraz Konwencją o Prawach Dziecka dotyczących odmowy wyrażania zgody na widzenia członków rodzin oraz bliskich z osobami tymczasowo aresztowanymi i braku środków prawnych pozwalających na zaskarżenie takiej odmowy – 2 stycznia 2007 r.

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów Kodeksu postępowania karnego dotyczących zarządzania przez prokuraturę zatrzymania osób podejrzanych - 23 października 2006 r.

Wystąpienie RPO do Szefa CBA w sprawie zatrzymania i konwojowania kardiochirurga ze szpitala MSWiA w Warszawie – 21 lutego 2007 r.

Odpowiedź Szefa CBA na wystąpienie RPO z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie zatrzymania i konwojowania kardiochirurga ze szpitala MSWiA w Warszawie – 23 lutego 2007r.

Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia przez funkcjonariuszy CBA środków przymusu wobec zatrzymanego w lutym br. ordynatora oddziału kardiochirurgii szpitala MSWiA w Warszawie – 15 marca 2007 r.

Wystąpienie RPO do Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad i przebiegu czynności zatrzymywania osób oraz używania przez policjantów środków przymusu bezpośredniego – 21 lutego 2007

Odpowiedź Komendanta Głównego Policji na wystąpienie RPO z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie zasad i przebiegu czynności zatrzymywania osób oraz używania przez policjantów środków przymusu bezpośredniego – 13 marzec 2007 r.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk