Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Żegnamy ambasadora praw osób z niepełnosprawnościami Piotra Pawłowskiego, założyciela i prezesa Fundacji Integracja

Data:

8 października zmarł Piotr Pawłowski, jeden z najwybitniejszych polskich działaczy na rzecz praw człowieka, z którym mieliśmy zaszczyt blisko współpracować. Człowiek wielkiego serca i wielkiej energii, inicjator nowatorskich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i wybitny społecznik pracujący na rzecz likwidacji barier społecznych, architektonicznych i prawnych.

Nie sposób opisać, jak wiele Mu zawdzięczamy. Dziś starczyć musi tylko tych kilka słów.

To Piotr Pawłowski zmienił wizerunek osób z niepełnosprawnościami. Pokazał, że osoba z niepełnosprawnością może być aktywnym uczestnikiem życia publicznego i działać na rzecz tej grupy. Przełamywał stereotypy. Udowadniał, także osobom z niepełnosprawnościami, że mogą być aktywne, że niepełnosparwność nie musi ograniczać ich działania.

W latach 90. zainicjował w pełni profesjonalne starania na rzecz włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami. Wyprzedził swoją epokę w działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Uruchomił magazyn „Integracja”, który dał osobom z niepełnosprawnościami możliwość pełnej informacji o tym, co się dzieje w środowisku, ale też poczucie sprawczości. Dał pole wymiany informacji. Działania magazynu „Integracja” zostały rozszerzone w 2003 r. przez portal niepełnosprawni.pl

To Piotr Pawłowski (na początku z Piotrem Todysem) pokazał, że można stworzyć ciekawe telewizyjne i radiowe programy poświęcone niepełnosprawności, ale nie bazujące na modelu charytatywnym. W przystępny i interesujący sposób pokazywał w nich tematy związane ze sprawami osób z niepełnosprawnościami.

Był inicjatorem wielu kampanii społecznych, np. sprawni w pracy. Zabiegał o rozwiązania w zakresie dostępności, wspaniale reprezentując środowisko osób z niepełnosprawnościami. 

Był naszym Przyjacielem. Będzie nam brakowało Jego rady, pomysłów, dobrego słowa. Będziemy starali się kontynuować Jego dzieło.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
oraz pracownicy Biura RPO

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk