Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Międzynarodowy Instytut Ombudsmana

Data:

Międzynarodowy Instytut Ombudsmana (International Ombudsman Institute – IOI) został założony w 1978 r. jako stowarzyszenie wspierające rozwój instytucji rzecznika praw człowieka na świecie. Organizacja zrzesza 176 członków -  głównie ombudsmanów lub instytucji zajmujących się ochroną  praw człowieka i obywatela, w tym instytucję polskiego RPO.

Współpraca członków Instytutu odbywa się w podziale na sześć regionów: Afryka, Azja, Europa, Ameryka Północna, Australazja i region Pacyfiku oraz region Karaibów i Ameryka Łacińska. Region europejski liczy 80 przedstawicieli.

Funkcję przewodniczącego zarządu europejskiego sprawuje Rafael Ribó, Ombudsman Katalonii, który został wybrany na to stanowisko w styczniu 2016 r. Poprzednio przewodniczącą była prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich VI kadencji (od 2010 roku była ona członkinią zarządu europejskiego i światowego IOI, a w styczniu 2015 r. została wybrana na przewodniczącą zarządu europejskiego).

Do zadań przewodniczącego  należało inicjowanie i koordynowanie bieżącej pracy zarządu europejskiego i współpraca z sekretariatem światowym IOI w Wiedniu. 

Działania

W grudniu 2015 r. dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji odbył spotkanie z Sekretarzem Generalnym IOI, Dr. Güntherem Kräuterem.

Ważnym wydarzeniem w działalności instytutu jest organizowana co cztery lata Światowa  Konferencja IOI,  w której biorą udział przedstawiciele instytucji ombudsmańskich z całego świata. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniach 13-19 listopada 2016 r.  w Bangkoku.

Więcej informacji na temat działalności instytutu, a także bieżących wydarzeń w dziedzinie ochrony praw człowieka w państwach do niego należących znajduje się pod adresem: http://www.theioi.org/

Zachęcamy do regularnego przeglądania  Newslettera IOI

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk