Nagrody i odznaki honorowe RPO

Data:

Nagrody i odznaki honorowe RPO są wyrazem uznania Rzecznika Praw Obywatelskich dla występowania w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości, a także za osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka.

Autor informacji: M@riuszM@slowiecki
Data publikacji: 2013-02-19 10:24:36
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki
Data: 2015-11-24 09:38:51
Operator: M@riuszM@slowiecki
Data: 2013-05-09 14:48:16
Operator: M@riuszM@slowiecki
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: K@leta_Katarzyna