Commissioner for Human Rights

Jerzy Jendrośka

dr nauk prawnych, teoretyk i praktyk prawa ochrony środowiska, autor wielu publikacji, członek Komitetu Konwencji z Aarhus.