Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich

Obraz
Zastępca Rzecznika Prawa Obywatelskich Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Zakres zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka

Stanisław Trociuk - urodzony dnia 3 grudnia 1964 r. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację radcowską.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 1989 r. Od 1995 r. do końca 2001 r. pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Spraw Mieszkaniowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od dnia 1 stycznia 2002 r. pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego i mieszkaniowego m. in. „Najem…

Obraz
Zdjęcie portretowe

26 września 2017 r. została powołana na stanowisko Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zakres zadań zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Hanny Machińskiej.

Dr Hanna Machińska – jest prawniczką i działaczką społeczną z niezwykle bogatym dorobkiem w zakresie wdrażania europejskich standardów prawnych do prawa polskiego, w tym w dziedzinie ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego. Zawsze była też zaangażowana w walkę z dyskryminacją, ksenofobią i nietolerancją.

Jest autorką wielu publikacji z zakresu ochrony praw człowieka, m.in. „Aksjologia w UE a Europejska Konwencja Praw Człowieka”, „Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej…

Obraz
Zdjęcie portretowe mężczyzny

Powołany na stanowisko Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich 1 kwietnia 2022 r.

Zakres zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Valeri'ego Vacheva 

Valeri Vachev - prawnik, wykładowca akademicki, doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z oceną celującą (dyplom summa cum laude). W roku 2019 na podstawie rozprawy pt. "Przedawnienie karalności zbrodni komunistycznych jako narzędzie sprawiedliwości transformacyjnej uzyskał stopień doktora nauk prawnych". 

Jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze…