Zawartość

Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich

Zastępca Rzecznika Prawa Obywatelskich Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Stanisław Trociuk - urodzony dnia 3 grudnia 1964 r. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację radcowską.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 1989 r. Od 1995 r. do końca 2001 r. pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Spraw Mieszkaniowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od dnia 1 stycznia 2002 r. pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zdjęcie portretowe

26 września 2017 r. została powołana na stanowisko Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dr Hanna Machińska – jest prawniczką i działaczką społeczną z niezwykle bogatym dorobkiem w zakresie wdrażania europejskich standardów prawnych do prawa polskiego, w tym w dziedzinie ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego. Zawsze była też zaangażowana w walkę z dyskryminacją, ksenofobią i nietolerancją.

Na zdjęciu p. Maciej Taborowski
  • Dr hab. Maciej Taborowski urodził się 16 grudnia 1978 r. w Łodzi. Włada językiem angielskim, niemieckim i holenderskim. Od 6 maja 2019 r. jest zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz adiunktem w Zakładzie Prawa Europejskiego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (obecnie na urlopie bezpłatnym), współpracuje również z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Habilitował się w 2020 r.

Autor informacji: M@riuszM@slowiecki
Data publikacji: 2012-08-22 13:38:48
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2012-08-22 13:38:48 Zastępcy RPO M@riuszM@slowiecki