Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (PJM)

Data:

6 września 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych. W ten sposób Polskę zobowiązała się do podjęcia wszelkich środków, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z gwarantowanych Konwencją praw. Rzecznik Praw Obywatelskich będzie wykonywać zadania niezależnego mechanizmu monitorującego, odpowiedzialnego w Polsce za promowanie, ochronę i monitorowanie wdrażanie Konwencji. Poniżej znajduje się link do film o Konwencji w PJM, przygotowany przez Oddział Łódzki Polskiego Związku Głuchych.

 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-03-07 09:44:52
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki
Data: 2019-03-19 14:57:45
Operator: M@riuszM@slowiecki

Zobacz także