Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rejestr umów

Ilość umów: 1688
Data zawarcia umowy
 • Kontrahent/nazwa: Wojciech Maciej Ostaszewski
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Szkolenie z zakresu prawa pracy dla pracowników BRPO w dniu 20.01.2023 r. 

  Wartość umowy:
  2100.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Mirosław Kurczak i Marcin Rowicki, prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą MIRMAR Spółka Cywilna Mirosław Kurczak Marcin Rowicki
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie projektu (kompletnej dokumentacji technicznej i prawnej) przyłączenia do sieci budynku biurowego w Warszawie ul. Długa 23/25 wg wydanych warunków przyłączenia nr ND/KW/32838/2022 z dnia 18.10.2022.” 

  Wartość umowy:
  70909.50
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: AUTO PODLASIE CORPOCARS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wynajem długoterminowy samochodu osobowego dla BRPO

  Wartość umowy:
  299377.08
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Barbara Pluta
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie opisów wystąpień generalnych RPO w sprawach generalnych oraz indywidualnych, odpowiedzi na te wystąpienia oraz krótkich strzeszczeń wyroków TK, SN, NSA.

  Wartość umowy:
  3000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Falkon PR Marek Sokół
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Cykl szkoleń z zakresu komunikacji społecznej dla 20 prcowników BRPO.

  Wartość umowy:
  40000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Aleksandra Ciszewska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra A. Ciszewska
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Umowa o świadczeniu pomocy prawnej

  Wartość umowy:
  91836.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Eliza Grabowska Szweicer prowadząca działalność gospodarcza pod firmną Kancelaria Radcy Prawnego Eliza Grabowska Szweicer
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Umowa o świadczeniu pomocy prawnej

  Wartość umowy:
  52800.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: PSMM Sp. o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na przeglądzie publikacji obejmujących:
  1)    wyszukiwanie przekazów medialnych i informacji, zawierających hasło „Rzecznik Praw Obywatelskich”, publikowanych w wydawnictwach prasowych i mediach elektronicznych (radio, telewizja, internet) oraz społecznościowych ukazujących się w Polsce, których wykaz stanowi załącznik Nr 2 do Umowy;
  2)    stworzenie elektronicznej bazy danych wyszukanych przekazów medialnych i informacji;
  3)    umieszczenie bazy danych, o której mowa w pkt 2, na serwerze Wykonawcy w postaci dostępnej dla Zamawiającego przez platformę internetową współpracującą ze środowiskiem operacyjnym Windows, Android oraz iOS poprzez dowolną przeglądarkę internetową oraz bieżące jej uzupełnianie, tj. w dniu, w którym przekaz medialny został opublikowany, z zastrzeżeniem ust. 2;
  4)    przesyłanie drogą elektroniczną wyciągu z bazy danych, o której mowa w pkt 2, na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.

  Wartość umowy:
  5756.40
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: SIMPLE S.A.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy, jest świadczenie przez SIMPLE: opieki gwarancyjnej, serwisowej, powdrożeniowej dla programu mPracownik.

  Wartość umowy:
  60171.60
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pan Arkadiusza Krupa
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie 20 grafik jako ilustracji do publikacji "Otępienie (demencja) - przegląd świadczeń dla chorych i ich opiekunów".

  Wartość umowy:
  2000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: T-Mobile Polska S.A.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Hosting strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl

  Wartość umowy:
  45313.20
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Kamilla Rohn
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Na podstawie Umowy Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia 35 par spinek artystycznych do mankietów zgodnie ze wzorami ustalonymi z Zamawiającym.

  Wartość umowy:
  12250.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: LAPSOTA RENATA GEREJ-LASOTA
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonawca zobowiązuje się przygotować na zlecenie Zamawiającego wykonanie projektu wizualizacji, produkcji i dostawy medali okolicznościowych na potrzeby Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Wartość umowy:
  59163.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Cezarym Podgórskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą CEZARY PODGÓRSKI F.H.U. „UROCZYSKO”
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie aranżacji i kompleksowej instalacji dwóch ścian zieleni w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 w Warszawie.

  Wartość umowy:
  64375.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „TEATR” Marek Gumiński
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Zakup i montaż 4 (czterech) sztuk projektorów zewnętrznych w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich mieszczącego się przy al. Solidarności 77 w Warszawie.

  Wartość umowy:
  88504.70
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: WT Print Tomasz Walburg
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Dostawa materiałów promocyjnych opatrzonych przez Wykonawcę logo 35-lecia RPO

  Wartość umowy:
  113096.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Justyna Monika Chrzanowska
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności polegające na przeprowadzeniu szkolenia dla wybranych pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nt. środków przymusu bezpośredniego w jednostkach penitencjarnych.

  Wartość umowy:
  2500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: INFOR PL Spółka Akcyjna
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest zapewnienie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku przez Wykonawcę stałej usługi dostępu do prenumeraty elektronicznej (cyfrowej) stanowiącej, publikację INFORLEX EXPERT w wersji SUPERPREMIUM NET-OPEN stanowiącej bazę artykułów z fachowych czasopism aktualizowaną on-line 

  Wartość umowy:
  10322.16
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pan Marek Andrzej Duraj
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Świadczenie usługi serwisowej aplikacji o nazwie Moduł Informacji Prawnej 2 („MIP 2”).

  Wartość umowy:
  24000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: G.L.M. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Systematyczna dostawa przez Wykonawcę zamówionych przez Zamawiającego wydawnictw ciągłych – prasy codziennej oraz innych periodyków w tym dostępu do prenumeraty elektronicznej (cyfrowej).

  Wartość umowy:
  99267.15
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: PIRXON Spółka Akcyjna
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia w użytkowaniu Programu „AssetsNinja”

  Wartość umowy:
  10627.20
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Barbara Pluta
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie opisów wystapień generalnych RPO.

  Wartość umowy:
  3000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: WITLUK Łukasz Witkowski
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Zapewnienie przez Wykonawcę w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją dostawy urządzeń i wykonania klimatyzacji wraz z instalacją zasilającą w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy al. Solidarności 77 w Warszawie, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z demontażami, odbiorami i wszelkimi próbami.

  Wartość umowy:
  2829.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Aleksandra Kukuła
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Koordynacja i doradztwo w zakresie udzielenia wsparcia organizacyjnego w przygotowaniu i udziale BRPO w międzynarodowym projekcie dotyczącym promocji Karty Praw Podstawowych UE.

  Wartość umowy:
  10000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: CONVENT Paweł Kiryluk
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Dostawa urządzeń i montaż instalacji klimatyzacji wraz z instalacją zasilającą w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy al. Solidarności 77 w Warszawie, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy wraz z demontażami, odbiorami i wszelkimi próbami wymaganymi do uruchomienia klimatyzacji wraz z wykonywaniem przeglądów.

  Wartość umowy:
  141406.61
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Trafford IT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką Komandytową
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Dostawa: 430 sztuk licencji na oprogramowanie Email Security Cloud AVAS Edition wraz ze wsparciem producenta i opieką, na okres 1 roku.

  Wartość umowy:
  158670.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: PKN Orlen SA
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem niniejszej Umowy jest bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż paliw, do pojazdów samochodowych Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy, z użyciem elektronicznych kart paliwowych (zwanych dalej: „kartami paliwowymi”) w łącznej, szacunkowej  ilości: 22 800 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset) litrów.

  Wartość umowy:
  155000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: VEOLIA ENERGIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest kompleksowa dostawa i dystrybucja/przesył energii cieplnej do budynku będącego w trwałym zarządzie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanego przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

  Wartość umowy:
  232220.99
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: MSCLOUD sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest dostawa subskrypcji oprogramowania standardowego Office 365 Enterprise E3, w ramach programu CSP (Cloud Solution Provider) lub równoważnego, dla maksymalnie 430 użytkowników.

  Wartość umowy:
  538084.80
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Mariola Trzeciak
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Świadczeniu usług doradztwa w zakresie rozwiązań architektonicznych i aranżacji wnętrz w remontowanym budynku przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

  Wartość umowy:
  2100.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Agnieszka Gajewska DKMSIW
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Konsultacje i doradztwo w zakresie ustalenia aktualnych wyzwań oraz znalezienia rekomendowanych rozwiązań dla zagadnień prawnych, organizacyjnych i informatycznych pojawiających się w bieżącym funkcjonowaniu BRPO.

  Wartość umowy:
  20000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Piotr Cielecki
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Szkolenie "Projekt królestwo" dla pracowników BRPO.

  Wartość umowy:
  15300.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Bauza.pl MACIEJ BAUZA
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Nagroda im. Macieja Lisa - transmisja uroczystości wręczenia Nagrody RPO

  Wartość umowy:
  10461.15
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Dawid Sześciło
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie ekspertyzy z zakresu dopuszczalności i zakresu działań równościowych podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

  Wartość umowy:
  6000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Fundacją Widzialni
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przeprowadzenie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich audytu strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

  Wartość umowy:
  11808.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: CONVENT Paweł Kiryluk
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Wykonawcę usługi przeglądu i konserwacji klimatyzatorów oraz centrali wentylacyjnej zainstalowanych w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie przy Al. Solidarności 77.

  Wartość umowy:
  16974.52
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: NOMA 2 Sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową i telefoniczną) sygnałów lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożaru zlokalizowanego w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy al. Solidarności 77 w Warszawie poprzez zainstalowane przez Wykonawcę Urządzenie Transmisji Alarmów NOMA.

  Wartość umowy:
  4612.50
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Michał Szwast
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Koordynacja przygotowań w zakresie wyzwań prawnych, organizacyjnych, informatycznych stojących przed biurem RPO.

  Wartość umowy:
  10000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Lider - EKOTRADE Sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa, Konsorcjant – EKOTRADE SECURITY Sp. z o.o., ul. Ludwika Nabielaka 6/5, 00-743 Warszawa
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia wybranych obiektów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Wartość umowy:
  2757888.46
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Maria Niełączna
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przygotowanie i opracowanie samodzielnie projektów 100 (stu) opinii w sprawach przekazanych przez Dyrektora Zespołu do spraw Wykonywania Kar, z zakresu prawa karnego wykonawczego oraz wniosku do TK dotyczącego prawa osób pozbawionych wolności do składania skarg.

  Wartość umowy:
  9000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Sebastian Baranowski
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Spisanie tekstu z nagrania konferencji pt. "Możliwości wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich"

  Wartość umowy:
  3500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Tomasz Orłowski
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności polegające na przeprowadzeniu szkolenia dla wybranych pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z protokołu dyplomatycznego.

  Wartość umowy:
  2000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Janina de Michelis
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przygotowanie i opracowanie samodzielnie projektów 100 (stu) opinii w sprawach przekazanych  przez Dyrektora Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

  Wartość umowy:
  7000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe S.A.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wynajem Sali w ramach uroczystości wręczenia nagrody im. Włodkowica.

  Wartość umowy:
  45040.20
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: NETWORK EXPERTS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółką komandytową
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Zakupienie usługi odnowienia rocznego kontraktu serwisowego wraz ze wsparciem producenta: w trybie 8x5xNBD - Cisco SOLN SUPP SWSS, dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Cisco ISE (2 sztuki licencji).

  Wartość umowy:
  16125.30
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: A.P.N. Promise Spółka Akcyjna
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Enterprise Mobility + Security E5, w liczbie do 70 (siedemdziesięciu) godzin pracy specjalisty, do wykorzystania przez Zamawiającego w całym okresie obowiązywania Umowy.

  Wartość umowy:
  21740.60
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Złoty Melon Sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

  Wartość umowy:
  15000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Stowarzyszenie Autorów ZAIKS
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Udzielenie niewyłącznej licencji na jednorazowe wykonanie i/lub odtworzenie w ramach imprezy utworów.

  Wartość umowy:
  110.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Genowefa Mateuszczyk
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie czynności polegających na archiwizacji dokumentów Wydziału Logistyki i Administracji. 

  Wartość umowy:
  6000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Drukarnia "SADY" Zenon Gil
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie projektu graficznego, produkcji i dostawy Kalendarzy na 2023 rok z indywidualnym kalendarium według zapotrzebowania ilościowego i wymagań BRPO

  Wartość umowy:
  42804.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Marzena Ksel-Telaśnicka
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Ekspertyza z zakresu opieki medycznej świadczonej na rzecz osób pozbawionych wolności w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy

  Wartość umowy:
  3500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: GRAFPOL Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Umowa wydawnicza publikacji RPO.

  Wartość umowy:
  45030.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Magdalena Skiba
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Ekspertyza z zakresu opieki psychologicznej świadczonej na rzecz mieszkańców DPS Jordanów.

  Wartość umowy:
  3500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „TEATR” Marek Gumiński
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Opracowanie projektu aranżacji i wyposażenia studia w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

  Wartość umowy:
  9717.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: BARIBAL MEDIA Sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Usługa transmisji LIVE wraz z nagłośnieniem Sali podczas Konferencji z okazji 15-lecia ustanowienia Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

  Wartość umowy:
  6986.40
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Leszek Masadyński "Sokrates Software"
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedłużenie na okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. Rocznej Polisy Serwisowej zwanej dalej: ”Polisą”, dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką „SowaSQL Standard.

  Wartość umowy:
  4550.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: NBQ Sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest pełnienie przez Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją robót budowlanych (modernizacji) prowadzonych w siedzibie Zamawiającego przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie (Etap III i IV).

  Wartość umowy:
  154980.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: IT SERWIS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem umowy jest dostawa rocznej subskrypcji na oprogramowanie: Adobe Acrobat Pro DC MULTI Win/Mac (ESD, subskrypcja roczna) GOV – 90 (dziewięćdziesiąt) sztuk licencji.

  Wartość umowy:
  85788.90
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Usługowe „MIRMAR”
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Na podstawie Umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się 
  do: 
  1)    Przygotowania nowego bilansu mocy dla budynku BRPO w lokalizacji Warszawa ul. Długa 23/25,
  2)    Przygotowania i omówienia w Stoen Operator Sp. z o.o. koncepcji zasilania budynku BRPO w lokalizacji Warszawa ul. Długa 23/25,
  3)    Przygotowania kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci Stoen Operator Sp. z o.o.,
  4)    Doprowadzenia do wydania przez Stoen Operator Sp. z o.o. warunków przyłączenia do sieci Stoen Operator Sp. z o.o.

  Wartość umowy:
  6519.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: CDO-GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Usługi utrzymania oprogramowania i zapewnienia aktualizacji (Software Maintenance and Upgrade Assurance) na 1 rok, dla posiadanej przez Zamawiającego 1 sztuki licencji (wieczystej) sieciowej/równoczesnej na oprogramowanie ABBYY FineReader 15  Corporate, z  jednoczesnym dostępem dla 20 (dwudziestu) użytkowników.

  Wartość umowy:
  10479.60
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: DTP-SOFT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Dostawa subskrypcji na 12 (dwanaście) miesięcy, na oprogramowanie: ADOBE CREATIVE CLOUD - wszystkie aplikacje – 9 (dziewięć) sztuk licencji.

  Wartość umowy:
  40221.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o. o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy, jest dostawa subskrypcji oprogramowania Cortex XDR Pro, na okres 1 roku (zbieranie, analiza logów z końcówek), 2 TB dodatkowego miejsca w chmurze na przechowywanie logów, wsparcie producenta.

  Wartość umowy:
  159235.80
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: INTEGRITY PARTNERS Sp. z o. o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Dostawa subskrypcji oprogramowania standardowego Microsoft Enterprise Mobility + Security E5 lub równoważnego, w modelu CSP (Cloud Solution Provider), zwanego dalej: „Oprogramowaniem”, dla maksymalnie 430 użytkowników. 

  Wartość umowy:
  364966.80
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Anna Młynarczuk-Sokołowska
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  1)    przygotowania recenzji narzędzi badawczych do badania ilościowego dotyczącego realizacji prawa do nauki w Polsce przysługującego uczniom ukraińskim z doświadczeniem uchodźczym ze szczególnym uwzględnieniem polskiego systemu oświaty, zgodnego z założeniami badania przedstawionymi w załączniku nr 1 wraz z wprowadzeniem modyfikacji do ww. narzędzi oraz
  2)    przygotowania recenzji zawierającej propozycje zmian w odniesieniu do raportu końcowego z badań w tym samym zakresie.

  Wartość umowy:
  3000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Konsorcjum: PRO-FORM Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, INTER – PROFIL Sp. z o. o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ulicy Długiej 23/25” – Etap III i IV.

  WARTOŚĆ UMOWY: 11460004,71 ZŁOTYCH BRUTTO.

  Wartość umowy:
  0.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: INTEGRITY PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy, jest świadczenie usługi wsparcia, podczas tworzenia przez Zamawiającego dostępnej cyfrowo strony Intranetowej, przy użyciu aplikacji SharePoint, w liczbie do 70 (siedemdziesięciu) godzin pracy specjalisty, do wykorzystania przez Zamawiającego w całym okresie obowiązywania Umowy.

  Wartość umowy:
  20922.30
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Tomasz Orłowski
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Szkolenie z protokołu dyplomatycznego

  Wartość umowy:
  4000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Kantar Polska S.A.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badania ilościowego dotyczącego realizacji prawa do nauki w Polsce przysługującego uczniom ukraińskim z doświadczeniem uchodźczym, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego systemu oświaty.

  Wartość umowy:
  95817.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: PZU Zdrowie Spółka Akcyjna
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie medycyny pracy i szczepień ochronnych przeciwko WZW typu B oraz przeciwko tężcowi, poprzedzonych badaniem kwalifikującym do szczepienia, dla pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie oraz dla pracowników Biur Pełnomocników Terenowych Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu.

  Wartość umowy:
  129573.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: „FIRE POL” A. Bednarek i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie konserwacji okresowej 17 szt. drzwi przeciwpożarowych zlokalizowanych w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy Al. Solidarności 77 w Warszawie zgodnie z „Wykazem drzwi przeciwpożarowych podlegających usłudze konserwacji oraz zakresem konserwacji”.

  Wartość umowy:
  25768.50
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Łukasz Bakalarski „FIRE-STAFF” z siedzibą w Ząbkach
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zamawiającego następujących, niżej wymienionych usług:
  1)    wykonywania okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń przeciwpożarowych zlokalizowanych w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy Al. Solidarności 77 w Warszawie. Kontrola stanu technicznego urządzeń przeciwpożarowych obejmuje ich przegląd i konserwację. Wykaz urządzeń przeciwpożarowych podlegających kontroli stanu technicznego oraz zakres wymienionej kontroli zawiera Załącznik nr 2 do Umowy;
  2)    wykonywania stałego, bieżącego nadzoru i doradztwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej (zwanej dalej PPOŻ) w budynkach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanych przy al. Solidarności 77 przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie oraz w następujących placówkach terenowych BRPO:
  a)     Gdańsk, ul. Chmielna 54/57;
  b)     Wrocław, ul. Wierzbowa 5;
  c)     Katowice, ul. Jagiellońska 25.

  Wartość umowy:
  56580.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: WIKO Jarosław Filipowicz
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedsiębiorstwo TelekomunikacyjneTELESIS Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie

  Wartość umowy:
  8763.75
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: WIKO Jarosław Filipowicz
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Prace w zakresie instalacji elektrycznych polegające na wykonaniu zmiany sposobu sterowania oświetleniem w toaletach pracowniczych w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanym przy Al. Solidarności 77 w Warszawie poprzez zamontowanie w lampach sufitowych czujników ruchu zgodnie z  „Opisem Potrzeb i Wymagań” stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

  Wartość umowy:
  11500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

  Wartość umowy:
  764850.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Vertiv Poland Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Autoryzowana obsługa serwisowa dla UPS-a trójfazowego 80NET BLACK 60KVA wraz z kompletem baterii typu BASIC

  Wartość umowy:
  12240.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Maciej Twardowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CartPoland Maciej Twardowski
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest:
  1) opracowanie wzoru legitymacji pracownika Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
  dalej jako BRPO w oparciu o materiały i wskazówki przesłane przez
  Zamawiającego;
  2) opracowanie wzoru przepustki jednorazowej „GOŚĆ” w oparciu o materiały
  i wskazówki przesłane przez Zamawiającego;
  3) opracowanie wzoru przepustki okresowej „GOŚĆ” w oparciu o materiały
  i wskazówki przesłane przez Zamawiającego;
  4) wykonanie, dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności kart
  elektronicznych w liczbie 400 (czterysta) sztuk (legitymacja pracownika BRPO),
  100 (sto) sztuk (jednorazowa - GOŚĆ) oraz 100 (sto) sztuk (okresowa - GOŚĆ) wg
  wykonanych przez Wykonawcę projektów graficznych zatwierdzonych przez
  Zamawiającego.

  Wartość umowy:
  4332.06
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: EKOPROJEKT WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonania dokumentacji projektowej remontu węzła cieplnego w budynku BRPO w Warszawie przy Alei Solidarności 77 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  Wartość umowy:
  23001.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Przedsiębiorstwo Specjalistycznne „TEATR” Marek Gumiński z siedzibą w Sękocinie Nowym
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  „Wykonanie elektroakustyki wraz z dostawą urządzeń AV w pomieszczeniu multimedialnym zlokalizowanym w budynku BPRO przy al. Solidarności 77 w Warszawie.

  Wartość umowy:
  38764.17
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: „U.studio Paulina Miziewicz”
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest przygotowanie stanowiska Biura Rzecznika Praw Obywatelskich podczas Festiwalu Pol’and’Rock, mającym miejsce w miejscowości Broczyno

  Wartość umowy:
  24774.50
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Jolanta Zagórska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonywanie odbioru (wywozu) odpadów stałych (odpadów komunalnych i / lub odpadów surowcowych)  z nieruchomości określonej w Informacyjnej Karcie Zleceniodawcy 

  Wartość umowy:
  17809.20
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych internetowych oraz usług telefonii stacjonarnej dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Wartość umowy:
  124127.43
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Michał Szwast
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Koordynacja przygotowań w zakresie prawnym, organizacyjnych, informatycznych, stojących przed Biurem RPO, wynikających z projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa i planowanego nałożenia na RPO i BRPO funkcji tzw. organu centralnego.

  Wartość umowy:
  16500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: PBS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonania badania ilościowego dotyczącego dostępności edukacji dla uczniów z niepełnosprawnościami, według przedstawionej oferty zawierającej harmonogram działań

  Wartość umowy:
  59655.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Zenobia Glac Ściebiura
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie ekspertyzy z zakresu opieki psychologicznej

  Wartość umowy:
  3500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Badania i Działania Sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badania jakościowego dotyczącego dostępności edukacji dla uczniów z niepełnosprawnościami w kontekście wsparcia ze strony nauczyciela wspierającego proces kształcenia, pomocy nauczyciela oraz asystenta osobistego.

  Wartość umowy:
  80073.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Spółką pod firmą Network Experts sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawie
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  1.    Przedmiotem Umowy jest: 
  1)    dostawa i konfiguracja 25 (dwudziestu pięciu) sztuk przełączników sieciowych;
  2)    dostawa i instalacja 50 (pięćdziesięciu) sztuk wkładek światłowodowych; 
  3)    dostawa i konfiguracja 10 (dziesięciu) sztuk punktów dostępowych WIFI,
  zwanych dalej: „urządzeniami”;
  4)    dostawa oraz instalacja i konfiguracja 2 (dwóch) sztuk wirtualnych kontrolerów WIFI, zwanych dalej: „oprogramowaniem”;
  5)    dostawa oraz instalacja i konfiguracja 1 (jednej) sztuki centralnego systemu do zarządzania i monitorowania urządzeń i oprogramowania.

  Wartość umowy:
  755799.33
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  W sprawie świadczenia usługi: dostępu do Internetu oraz transmisji danych pomiędzy lokalizacjami Biura oraz monitoring: strony internetowej, łącz internetowych i transmisji danych - w lokalizacjach Biura RPO w Warszawie  (przy al. Solidarności 77 i  ul. Stawki 2) oraz w Biurach Pełnomocników Terenowych RPO w Gdańsku, Katowicach i we Wrocławiu.

  Wartość umowy:
  107476.80
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Irena Zofia Ramik-Mażewska
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Na podstawie Umowy Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do: recenzji narzędzia badawczego do ilościowego badania dotyczącego dostępu do edukacji dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz recenzji narzędzi badawczych do jakościowego badania w tym samym zakresie.

  Wartość umowy:
  1500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Marta Sałkowska
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Na podstawie Umowy Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania a. narzędzia badawczego do ilościowego badania dotyczącego dostępu do edukacji dla dzieci z niepełnosprawnościami zgodnego z założeniami badania przedstawionymi w załączniku nr 1 do umowy, b. jak również do konsultacji narzędzi badawczych do jakościowego badania w tym samym zakresie oraz c. konsultacji raportów z badania jakościowego i badania ilościowego.

  Wartość umowy:
  4500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Marzena Ksel-Telaśnicka
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Ekspertyza z zakresu opieki medycznej świadczonej na rzecz osób pozbawionych wolności w zakładzie karnym w Siedlcach

  Wartość umowy:
  3500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Małgorzata Czarkowska
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przygotowanie opinii w zakresie zasadność wywiedzenia skarg nadzwyczajnych/ 

  Wartość umowy:
  8450.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Wolters Kluwer Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - z siedzibą w Warszawie
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie Użytkownikowi dostępów do serwisu „LEX” w wersji online

  Wartość umowy:
  108947.25
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: EXON COMPUTER SYSTEMS Anrzej Jassowicz Spółką Komandytową, z siedzibą w Toruniu
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Dostawa do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich sprzętu komputerowego w tym:

  laptopy Dell Latitude 5420 – 10 (dziesięć) sztuk,
  stacje dokujące Dell Thuderbolt Dock WD19TBS 180W – 10 (dziesięć) sztuk,
  monitory iiyama Prolite XUB2494HSU-B1 – 10 (dziesięć) sztuk

  Wartość umowy:
  91229.10
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: IBS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonawca w ramach Umowy przeprowadzi przegląd pięcioletni oraz roczny stanu technicznego obiektów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 i  al. Solidarności 77 w Warszawie (zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1,2 ustawy Prawo Budowlane)

  Wartość umowy:
  2091.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: FRESCO KONSERWACJA DZIAŁ SZTUKI ANNA NOWAKOWSKA
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest „Wykonanie badań stratygraficznych elewacji budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Długiej 23/25 wraz z opracowaniem Projektu Konserwatorskiego na podstawie wyników badań”

  Wartość umowy:
  60885.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Leszek Asman Specjalista Psychiatra
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Ekspertyza dotycząc opieki psychiatrycznej świadczonej na rzecz pacjentów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica.

  Wartość umowy:
  3500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Genowefa Mateuszczyk
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Na podstawie Umowy Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności polegające na archiwizacji dokumentów Wydziału Logistyki i Administracji

  Wartość umowy:
  6000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: HELICA Sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Dostawa sprzętu: drukarka, czytnik, skaner.

  Wartość umowy:
  44309.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: NO LIMITS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Dostawa materiałów promocyjnych opatrzonych przez Wykonawcę logo RPO

  Wartość umowy:
  70500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Tomasz Orłowski
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Szkolenie z protokołu dyplomatycznego

  Wartość umowy:
  4500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych