Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rejestr umów

Ilość umów: 1735
Data zawarcia umowy
 • Kontrahent/nazwa: Perceptron Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedłużenie na okres 12 miesięcy (tj. od 16 lipca 2023 roku do 15 lipca 2024 roku) usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Veeam Availability Suite Enterprise:
  1)     nazwa przedmiotu zamówienia: „Annual Basic Maintenance Renewal” na 12 procesorów typu per procesor (per CPU);
  2)     oprogramowanie P-VASENT-VS-P0000-00:
  a)    typ: Enterprise;
  b)    licencja Perpetual;
  c)    Veeam Availability Suite Enterprise - Public Sector.

  Wartość umowy:
  42842.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: MAREK SOKÓŁ FALCON
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Konsultacje i doradztwo w zakresie: kształtowania wizerunku BRPO i kontaktów z mediami, dbania o pozytywne postrzeganie działań RPO w opinii publicznej oraz wydarzeń z udziałem przedstawicieli BRPO organizowanych przez Biuro lub z jego udziałem.

  Wartość umowy:
  20000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Anną Szalast
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności polegające na: napisaniu Informatora w języku ETR czyli łatwego do czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Informator w formie ETR będzie miał wpływ na realizację zapisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Uaktualniona publikacja będzie zawierała dane teleadresowe oraz najważniejsze informacje na temat kilkudziesięciu urzędów instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, których misją jest udzielanie informacji i udzielanie pomocy obywatelom w bardzo różnych aspektach życia: od informacji związanych z prawami człowieka i bezpłatnymi poradami prawnymi, poprzez informację o prawach pacjentów, konsumentów i dzieci, po pomoc dla ofiar przemocy czy wsparcie osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków.

  Wartość umowy:
  3600.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Hanna Pasterny
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności polegające na: zebraniu informacji pochodzących od organizacji i instytucji, których dane będą zawarte w Informatorze Koalicji Infolinii, ujednolicenie ich według przyjętej struktury i wstępna redakcja całości materiału.

  Wartość umowy:
  3600.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pan Wojciech Ostaszewski
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Doradztwo i konsultacje w zakresie wyzwań dotyczących relacji kolektywnych, implementacji zmian w zbiorowym prawie pracy, wdrażania nowoczesnych rozwiązań zarządzania zasobami ludzkimi i przeciwdziała dyskryminacji pracowników.

  Wartość umowy:
  25000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: PROGRESS SYSTEMY KOMPUTEROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Dostawa sprzętu komputerowego - laptopów dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Wartość umowy:
  439848.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: C.H. Beck sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Zakup 6 dostępów w wersji on-line (w tym: 1 sztuka –dostęp indywidualny i 5 sztuk – dostępów równoległych) do systemu informacji prawnej LEGALIS.

  Wartość umowy:
  36900.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Asseco Business Solutions S.A.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, następujących usług, w odniesieniu do Programu, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi Załącznik nr 2 i integralną część Umowy:
  1)    Usługi serwisowej mającej na celu utrzymanie bieżącej sprawności Programu, w tym w ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy;
  2)    Usługi rozwojowej świadczonej przez dedykowanych konsultantów Usługodawcy;
  3)    Usługi subskrypcji Nowych Wersji i Uaktualnień Programu;
  4)    Usługi Wymiany Wersji.

  Wartość umowy:
  147911.32
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pan Jakub Pawliczak
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przygotowanie i opracowanie opinii prawnej w przedmiocie zasadności wniesienia do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej w sprawie zakończonej postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4.11.2022 r.

  Wartość umowy:
  8000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: SLX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest „Zakup, montaż oraz uruchomienia systemów audio wideo na sali im. Władysława Bartoszewskiego w budynku BRPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie” umożliwiających prowadzenie prezentacji multimedialnych oraz nowoczesnych spotkań hybrydowych i wideokonferencji z wykorzystaniem najnowszych źródeł prezentacji.

  Wartość umowy:
  1051439.73
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: KONSTRUKCJE WARSZAWA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest wykonanie, dostawa i montaż  10 sztuk narożników ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, gatunek AISI, profil 40x20x2mm celem uzupełnienia elementów w istniejącej balustradzie w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy al. Solidarności 77 w Warszawie w klatce „garażowej”

  Wartość umowy:
  9704.70
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pan Wojciech Maciej Ostaszewski
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Szkolenie z zakresu zmian w przepisach prawa pracy dotyczących work-life balance

  Wartość umowy:
  2800.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Paulina Siwiec
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Ekspertyza dotycząca opieki psychologicznej świadczonej na rzecz wychowanków MOW w Łożebnicy

  Wartość umowy:
  3500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: REGNAR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Sopocie
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiot Umowy obejmuje dostawę i montaż regałów przesuwnych celem zabudowy pomieszczenia archiwum w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

  Wartość umowy:
  19809.15
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: CC Otwarte Systemy komputerowe Sp. z o. o .
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą rocznej subskrypcji, na system bezpieczeństwa Palo Alto Networks, w postaci 2 (dwóch) sztuk maszyn wirtualnych

  Wartość umowy:
  55845.26
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: SHARP ELECTRONICS (EUROPE) G.M.B.H. Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest świadczenie dla Zamawiającego:
  1)    autoryzowanej usługi serwisu i wsparcia dla systemu wydruków „Job Accounting II”, zwanego dalej: „systemem wydruków”;
  2)    autoryzowanej usługi, kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek, zwanych dalej: „urządzeniami”, wymienionych w  Spisie urządzeń stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.

  Wartość umowy:
  95217.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: ASA – SYSTEMY ALARMOWE MICHAŁ ŻURAWSKI
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania serwis i konserwacje systemów alarmowych, tv przemysłowej, sygnalizacji włamania i napadu oraz systemów video domofonowych w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy al. Solidarności 77 w Warszawie z wyodrębnionym systemem alarmowym dla pomieszczeń Kancelarii Materiałów Niejawnych i Kancelarii Tajnej oraz Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w budynku przy ul. Wierzbowa 5 w Biurze Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu.

  Wartość umowy:
  41328.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA INTERSERVICE S.C. z siedzibą w Warszawie
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Usługa sprzątania budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

  Wartość umowy:
  549956.04
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: PRO-FORM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Warszawa
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie prac budowlanych polegających na wymianie posadzek podłóg oraz malowaniu pomieszczeń nr 6, 16, 7A i 7B przy uwzględnieniu realizacji wariantu 1 tj. szlichta wylewana w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy al. Solidarności 77 w Warszawie, zgodnie z Przedmiarem prac stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.

  Wartość umowy:
  67773.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Michał Sokołowski Catering „Szafot”
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Usługa cateringowa podczas konferencji zatytułowanej „Nowe technologie jako źródło wyzwań dla systemu prawa w Polsce” organizowanej w dniu 31 marca 2023 r.

  Wartość umowy:
  16038.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Zakład Poligraficzny Sindruk
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku, korekty robocze, druk, oprawa, dostawa, przygotowanie i przekazanie wersji elektronicznych PDF, przygotowanie i przekazanie wersji elektronicznych PDF zgodnych ze standardami WCAG 2.1 oraz przekazanie plików otwartych publikacji (INDD).

  Wartość umowy:
  94390.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: INTRO PR Sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Usługa dostarczenia napisów na żywo podczas konferencji „Wybory dostępne dla wszystkich?”, organizowanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Wartość umowy:
  6629.70
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Centrum Konferencyjne Zielna
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wynajem powierzchni wraz z usługą streamingu i cateringu w Centrum Konferencyjnym Zielna w dniu 29 marca br. podczas konferencji "Wybory dostępne dla wszystkich?"

  Wartość umowy:
  21992.40
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Natalia Kuziemka
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i opracowania samodzielnie projektów 20 opinii w sprawach przekazanych przez Dyrektora Zespołu do spraw Wykonywania Kar, wymagających wiedzy z zakresu prawa karnego wykonawczego.

  Wartość umowy:
  1400.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Natalia Kuziemka
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i opracowania samodzielnie projektów 20 opinii w sprawach przekazanych przez Dyrektora Zespołu do spraw Wykonywania Kar, wymagających wiedzy z zakresu prawa karnego wykonawczego.

  Wartość umowy:
  1400.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Karolina Kałęka
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Na podstawie Umowy Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i opracowania samodzielnie projektów 20 opinii w sprawach przekazanych przez Dyrektora Zespołu do spraw Wykonywania Kar, wymagających wiedzy z zakresu prawa karnego wykonawczego.

  Wartość umowy:
  1400.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Stoen Operator Sp. z o. o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej Stoen Operator -budynek biurowy, ul. DŁUGA 23/25, WARSZAWA

  Wartość umowy:
  80918.51
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Janina de Michelis
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przygotowanie i opracowanie samodzielnie projektów 70 opinii w sprawach przekazanych przez Dyrektora Zespołu ds. Wykonywania Kar.

  Wartość umowy:
  4900.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Badania i Działania Sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania syntezy badań z dwóch, wymienionych poniżej, dostarczonych przez Zamawiającego, raportów – z badania jakościowego i badania ilościowego - dotyczących wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami przez nauczycieli współorganizujących proces edukacyjny, pomoc nauczyciela oraz asystenta osobistego. Synteza powinna zostać opracowana przy zastosowaniu triangulacji metod badawczych, z umiarkowaną liczbą wykresów. Minimalna liczba stron syntezy to 50 str., maksymalna 60 str. Synteza powinna spełniać kryteria dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Raporty z badań zrealizowanych na zlecenie RPO w 2022 r.: Jakościowe: Badania i Działania. Dostępność edukacji dla uczniów z niepełnosprawnościami w kontekście wsparcia ze strony nauczyciela współorganizującego, pomocy nauczyciela oraz asystenta osobistego. Raport z badania. Ilościowe: PBS Sp. z o. o.,  Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) – raport z badania dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Wartość umowy:
  6000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Agnieszka Gajewska DKMSiW
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Konsultacje i doradztwo w zakresie ustalenia aktualnych wyzwań oraz znalezienia rekomendowanych rozwiązań dla zagadnień prawnych, organizacyjnych i informatycznych pojawiających się w bieżącym funkcjonowaniu BRPO

  Wartość umowy:
  50000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
 • Kontrahent/nazwa: Paulina Siwiec
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Ekspertyza dotycząca opieki psychologicznej świadczonej na rzecz więźniów ZK w Łowiczu, na podstawie czynności zrealizowanych w trakcie wizytacji jednostki przez pracowników KMPT.

  Wartość umowy:
  3500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: COMPENSA Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  1.    Niniejsza umowa dotyczy programu ubezpieczenia pojazdów wskazanych w załączniku nr 2 oraz zgłoszonych do objęcia programem w trakcie trwania umowy zgodnie z § 4 ust. 3. Na podstawie niniejszej umowy zawierane będą odrębne umowy ubezpieczenia dla każdego pojazdu objętego programem

  Wartość umowy:
  29371.20
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: NETWORK EXPERTS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółką komandytową
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  świadczenie usługi wsparcia technicznego przez inżyniera dla posiadanych przez biuro, m.in.. przełączników sieciowych, punktów i systemów dostępowych.

  Wartość umowy:
  9225.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: FIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Prawa autorskie do materiału reportażowego z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Rzecznik Praw Obywatelskich a proces prawotwórczy – 35 lat działań na rzecz wzmacniania ochrony wolności i praw jednostki” i uroczystości wręczenia Nagrody RPO im. Pawła Włodkowica

  Wartość umowy:
  1080.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Wojciech Maciej Ostaszewski
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Szkolenie z zakresu prawa pracy.

  Wartość umowy:
  4200.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy, jest świadczenie przez Wykonawcę kwalifikowanej usługi zaufania, polegającej na wytwarzaniu, wydawaniu zgodnie z każdorazowym zamówieniem Zamawiającego, zawieszaniu i unieważnianiu: kwalifikowanych certyfikatów podpisów elektronicznych i kwalifikowanych elektronicznych znaczników czasu.

  Wartość umowy:
  8135.22
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: FIT Parking Piotr Tatarczuch z siedzibą w Wieliczce
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Wykonawcę usługi dotyczącej udostępnienia Zamawiającemu 6 miejsc parkingowych funkcjonujących 
  w systemie całodobowym na parkingu podziemnym/dozorowanym zlokalizowanym w Warszawie przy Placu Krasińskich 2/4.

  Wartość umowy:
  122400.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Tomasz Orłowski
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Współpraca doradcza w ramach organizacji Jubileuszu 35-lecia Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie protokołu dyplomatycznego

  Wartość umowy:
  15000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: COMTEX KRZYSZTOF WYKRĘTOWICZ
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Tłumaczenia pisemne i ustne wraz z obsługą dla BRPO

  Wartość umowy:
  129100.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: STENA Recycling Spółka z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Profesjonalne niszczenie dokumentacji niearchiwalnej Zamawiającego.

  Wartość umowy:
  5873.25
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Jolanta Kowalczyk
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie ekspertyzy dotyczącej opieki psychologicznej świadczonej na rzecz wychowanków MOW w Jaworku

  Wartość umowy:
  3500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: GRAFPOL Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Skład, druk, oprawa i dostarczenie publikacji pt. „Prawo administracyjne z perspektywy praw człowieka”. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie graficzne publikacji (w tym projekt okładki), skład, przygotowanie do druku, korekty robocze, druk i oprawa, dostawa; przygotowanie wersji elektronicznej PDF zgodnej ze standardami WCAG 2.1. oraz dostarczenie plików otwartych zrealizowanej publikacji (INDD).

  Wartość umowy:
  3675.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Mariola Trzeciak
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Świadczenie usług doradztwa w zakresie rozwiązań architektonicznych i aranżacji wnętrz w remontowanym budynku przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

  Wartość umowy:
  5400.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Łukasz Borowski
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Świadczenie usług audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

  Wartość umowy:
  106200.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Barbara Pluta
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie opisów wystąpień generalnych RPO w sprawach generalnych oraz indywidualnych, odpowiedzi na te wystąpienia oraz krótkich strzeszczeń wyroków TK, SN, NSA.

  Wartość umowy:
  3000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Miasta Stołeczne Warszawa
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę będący w jego władaniu teren, położony w pasie drogowym drogi powiatowej – al. „Solidarności” o powierzchni łącznej 231 m2 pod parking, oznaczony na planie sytuacyjnym złożonym przez Dzierżawcę i stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

  Wartość umowy:
  39421.15
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o. o
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy, jest świadczenie usługi wsparcia technicznego, dla posiadanych przez Zamawiającego niżej wymienionych systemów:
  1) NGFW Palo Alto Networks VM-100;
  2) Endpoint Detection and Response Palo Alto Cortex XDR Pro,
  w liczbie do 30 (trzydziestu) godzin pracy inżyniera, do wykorzystania przez Zamawiającego.

  Wartość umowy:
  11070.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Wojciech Maciej Ostaszewski
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Szkolenie z zakresu prawa pracy dla pracowników BRPO w dniu 20.01.2023 r. 

  Wartość umowy:
  2100.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Mirosław Kurczak i Marcin Rowicki, prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą MIRMAR Spółka Cywilna Mirosław Kurczak Marcin Rowicki
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie projektu (kompletnej dokumentacji technicznej i prawnej) przyłączenia do sieci budynku biurowego w Warszawie ul. Długa 23/25 wg wydanych warunków przyłączenia nr ND/KW/32838/2022 z dnia 18.10.2022.” 

  Wartość umowy:
  70909.50
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: AUTO PODLASIE CORPOCARS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wynajem długoterminowy samochodu osobowego dla BRPO

  Wartość umowy:
  299377.08
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Barbara Pluta
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie opisów wystąpień generalnych RPO w sprawach generalnych oraz indywidualnych, odpowiedzi na te wystąpienia oraz krótkich strzeszczeń wyroków TK, SN, NSA.

  Wartość umowy:
  3000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Falkon PR Marek Sokół
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Cykl szkoleń z zakresu komunikacji społecznej dla 20 prcowników BRPO.

  Wartość umowy:
  40000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Aleksandra Ciszewska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra A. Ciszewska
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Umowa o świadczeniu pomocy prawnej

  Wartość umowy:
  91836.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Eliza Grabowska Szweicer prowadząca działalność gospodarcza pod firmną Kancelaria Radcy Prawnego Eliza Grabowska Szweicer
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Umowa o świadczeniu pomocy prawnej

  Wartość umowy:
  52800.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: PSMM Sp. o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na przeglądzie publikacji obejmujących:
  1)    wyszukiwanie przekazów medialnych i informacji, zawierających hasło „Rzecznik Praw Obywatelskich”, publikowanych w wydawnictwach prasowych i mediach elektronicznych (radio, telewizja, internet) oraz społecznościowych ukazujących się w Polsce, których wykaz stanowi załącznik Nr 2 do Umowy;
  2)    stworzenie elektronicznej bazy danych wyszukanych przekazów medialnych i informacji;
  3)    umieszczenie bazy danych, o której mowa w pkt 2, na serwerze Wykonawcy w postaci dostępnej dla Zamawiającego przez platformę internetową współpracującą ze środowiskiem operacyjnym Windows, Android oraz iOS poprzez dowolną przeglądarkę internetową oraz bieżące jej uzupełnianie, tj. w dniu, w którym przekaz medialny został opublikowany, z zastrzeżeniem ust. 2;
  4)    przesyłanie drogą elektroniczną wyciągu z bazy danych, o której mowa w pkt 2, na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.

  Wartość umowy:
  5756.40
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: SIMPLE S.A.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy, jest świadczenie przez SIMPLE: opieki gwarancyjnej, serwisowej, powdrożeniowej dla programu mPracownik.

  Wartość umowy:
  60171.60
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pan Arkadiusza Krupa
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie 20 grafik jako ilustracji do publikacji "Otępienie (demencja) - przegląd świadczeń dla chorych i ich opiekunów".

  Wartość umowy:
  2000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: T-Mobile Polska S.A.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Hosting strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl

  Wartość umowy:
  45313.20
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Kamilla Rohn
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Na podstawie Umowy Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia 35 par spinek artystycznych do mankietów zgodnie ze wzorami ustalonymi z Zamawiającym.

  Wartość umowy:
  12250.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: LAPSOTA RENATA GEREJ-LASOTA
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonawca zobowiązuje się przygotować na zlecenie Zamawiającego wykonanie projektu wizualizacji, produkcji i dostawy medali okolicznościowych na potrzeby Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Wartość umowy:
  59163.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Cezarym Podgórskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą CEZARY PODGÓRSKI F.H.U. „UROCZYSKO”
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie aranżacji i kompleksowej instalacji dwóch ścian zieleni w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 w Warszawie.

  Wartość umowy:
  64375.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „TEATR” Marek Gumiński
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Zakup i montaż 4 (czterech) sztuk projektorów zewnętrznych w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich mieszczącego się przy al. Solidarności 77 w Warszawie.

  Wartość umowy:
  88504.70
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: WT Print Tomasz Walburg
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Dostawa materiałów promocyjnych opatrzonych przez Wykonawcę logo 35-lecia RPO

  Wartość umowy:
  113096.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Justyna Monika Chrzanowska
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności polegające na przeprowadzeniu szkolenia dla wybranych pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nt. środków przymusu bezpośredniego w jednostkach penitencjarnych.

  Wartość umowy:
  2500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: INFOR PL Spółka Akcyjna
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest zapewnienie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku przez Wykonawcę stałej usługi dostępu do prenumeraty elektronicznej (cyfrowej) stanowiącej, publikację INFORLEX EXPERT w wersji SUPERPREMIUM NET-OPEN stanowiącej bazę artykułów z fachowych czasopism aktualizowaną on-line 

  Wartość umowy:
  10322.16
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pan Marek Andrzej Duraj
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Świadczenie usługi serwisowej aplikacji o nazwie Moduł Informacji Prawnej 2 („MIP 2”).

  Wartość umowy:
  24000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: G.L.M. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Systematyczna dostawa przez Wykonawcę zamówionych przez Zamawiającego wydawnictw ciągłych – prasy codziennej oraz innych periodyków w tym dostępu do prenumeraty elektronicznej (cyfrowej).

  Wartość umowy:
  99267.15
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: PIRXON Spółka Akcyjna
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia w użytkowaniu Programu „AssetsNinja”

  Wartość umowy:
  10627.20
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Barbara Pluta
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie opisów wystapień generalnych RPO.

  Wartość umowy:
  3000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: WITLUK Łukasz Witkowski
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Zapewnienie przez Wykonawcę w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją dostawy urządzeń i wykonania klimatyzacji wraz z instalacją zasilającą w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy al. Solidarności 77 w Warszawie, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z demontażami, odbiorami i wszelkimi próbami.

  Wartość umowy:
  2829.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Aleksandra Kukuła
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Koordynacja i doradztwo w zakresie udzielenia wsparcia organizacyjnego w przygotowaniu i udziale BRPO w międzynarodowym projekcie dotyczącym promocji Karty Praw Podstawowych UE.

  Wartość umowy:
  10000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: CONVENT Paweł Kiryluk
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Dostawa urządzeń i montaż instalacji klimatyzacji wraz z instalacją zasilającą w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy al. Solidarności 77 w Warszawie, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy wraz z demontażami, odbiorami i wszelkimi próbami wymaganymi do uruchomienia klimatyzacji wraz z wykonywaniem przeglądów.

  Wartość umowy:
  141406.61
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Trafford IT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką Komandytową
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Dostawa: 430 sztuk licencji na oprogramowanie Email Security Cloud AVAS Edition wraz ze wsparciem producenta i opieką, na okres 1 roku.

  Wartość umowy:
  158670.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: PKN Orlen SA
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem niniejszej Umowy jest bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż paliw, do pojazdów samochodowych Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy, z użyciem elektronicznych kart paliwowych (zwanych dalej: „kartami paliwowymi”) w łącznej, szacunkowej  ilości: 22 800 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset) litrów.

  Wartość umowy:
  155000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: VEOLIA ENERGIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest kompleksowa dostawa i dystrybucja/przesył energii cieplnej do budynku będącego w trwałym zarządzie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanego przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

  Wartość umowy:
  232220.99
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: MSCLOUD sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest dostawa subskrypcji oprogramowania standardowego Office 365 Enterprise E3, w ramach programu CSP (Cloud Solution Provider) lub równoważnego, dla maksymalnie 430 użytkowników.

  Wartość umowy:
  538084.80
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Mariola Trzeciak
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Świadczeniu usług doradztwa w zakresie rozwiązań architektonicznych i aranżacji wnętrz w remontowanym budynku przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

  Wartość umowy:
  2100.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Agnieszka Gajewska DKMSIW
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Konsultacje i doradztwo w zakresie ustalenia aktualnych wyzwań oraz znalezienia rekomendowanych rozwiązań dla zagadnień prawnych, organizacyjnych i informatycznych pojawiających się w bieżącym funkcjonowaniu BRPO.

  Wartość umowy:
  20000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Piotr Cielecki
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Szkolenie "Projekt królestwo" dla pracowników BRPO.

  Wartość umowy:
  15300.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Bauza.pl MACIEJ BAUZA
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Nagroda im. Macieja Lisa - transmisja uroczystości wręczenia Nagrody RPO

  Wartość umowy:
  10461.15
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Dawid Sześciło
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie ekspertyzy z zakresu dopuszczalności i zakresu działań równościowych podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

  Wartość umowy:
  6000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Fundacją Widzialni
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przeprowadzenie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich audytu strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

  Wartość umowy:
  11808.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: CONVENT Paweł Kiryluk
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Wykonawcę usługi przeglądu i konserwacji klimatyzatorów oraz centrali wentylacyjnej zainstalowanych w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie przy Al. Solidarności 77.

  Wartość umowy:
  16974.52
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: NOMA 2 Sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową i telefoniczną) sygnałów lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożaru zlokalizowanego w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy al. Solidarności 77 w Warszawie poprzez zainstalowane przez Wykonawcę Urządzenie Transmisji Alarmów NOMA.

  Wartość umowy:
  4612.50
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Michał Szwast
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Koordynacja przygotowań w zakresie wyzwań prawnych, organizacyjnych, informatycznych stojących przed biurem RPO.

  Wartość umowy:
  10000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Lider - EKOTRADE Sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa, Konsorcjant – EKOTRADE SECURITY Sp. z o.o., ul. Ludwika Nabielaka 6/5, 00-743 Warszawa
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia wybranych obiektów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Wartość umowy:
  2757888.46
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Maria Niełączna
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przygotowanie i opracowanie samodzielnie projektów 100 (stu) opinii w sprawach przekazanych przez Dyrektora Zespołu do spraw Wykonywania Kar, z zakresu prawa karnego wykonawczego oraz wniosku do TK dotyczącego prawa osób pozbawionych wolności do składania skarg.

  Wartość umowy:
  9000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Sebastian Baranowski
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Spisanie tekstu z nagrania konferencji pt. "Możliwości wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich"

  Wartość umowy:
  3500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Tomasz Orłowski
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności polegające na przeprowadzeniu szkolenia dla wybranych pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z protokołu dyplomatycznego.

  Wartość umowy:
  2000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Janina de Michelis
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przygotowanie i opracowanie samodzielnie projektów 100 (stu) opinii w sprawach przekazanych  przez Dyrektora Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

  Wartość umowy:
  7000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe S.A.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wynajem Sali w ramach uroczystości wręczenia nagrody im. Włodkowica.

  Wartość umowy:
  45040.20
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: NETWORK EXPERTS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółką komandytową
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Zakupienie usługi odnowienia rocznego kontraktu serwisowego wraz ze wsparciem producenta: w trybie 8x5xNBD - Cisco SOLN SUPP SWSS, dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Cisco ISE (2 sztuki licencji).

  Wartość umowy:
  16125.30
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: A.P.N. Promise Spółka Akcyjna
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Enterprise Mobility + Security E5, w liczbie do 70 (siedemdziesięciu) godzin pracy specjalisty, do wykorzystania przez Zamawiającego w całym okresie obowiązywania Umowy.

  Wartość umowy:
  21740.60
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Złoty Melon Sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

  Wartość umowy:
  15000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Stowarzyszenie Autorów ZAIKS
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Udzielenie niewyłącznej licencji na jednorazowe wykonanie i/lub odtworzenie w ramach imprezy utworów.

  Wartość umowy:
  110.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Genowefa Mateuszczyk
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie czynności polegających na archiwizacji dokumentów Wydziału Logistyki i Administracji. 

  Wartość umowy:
  6000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Drukarnia "SADY" Zenon Gil
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie projektu graficznego, produkcji i dostawy Kalendarzy na 2023 rok z indywidualnym kalendarium według zapotrzebowania ilościowego i wymagań BRPO

  Wartość umowy:
  42804.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Marzena Ksel-Telaśnicka
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Ekspertyza z zakresu opieki medycznej świadczonej na rzecz osób pozbawionych wolności w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy

  Wartość umowy:
  3500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: GRAFPOL Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Umowa wydawnicza publikacji RPO.

  Wartość umowy:
  45030.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Magdalena Skiba
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Ekspertyza z zakresu opieki psychologicznej świadczonej na rzecz mieszkańców DPS Jordanów.

  Wartość umowy:
  3500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych