Rejestr umów

Ilość umów: 1494
 • Kontrahent/nazwa: VEOLIA ENERGIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest kompleksowa dostawa i dystrybucja/przesył energii cieplnej do budynku będącego w trwałym zarządzie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanego przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

  Wartość umowy:
  Okres obowiązywania:
  -
 • Kontrahent/nazwa: FUNDACJĄ WIDZIALNI
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przeprowadzenia w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich audytu strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

  Wartość umowy:
  3690.00
  Okres obowiązywania:
  -
 • Kontrahent/nazwa: HELICA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest dostawa do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich stacji graficznej

  Wartość umowy:
  85443.00
  Okres obowiązywania:
  -
 • Kontrahent/nazwa: WINDA-Warszawa Sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem umowy jest usługa konserwacji dźwigu osobowego

  Wartość umowy:
  9446.00
  Okres obowiązywania:
  -
 • Kontrahent/nazwa: Małgorzata Bednarek
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Ekspertyza prawna dotycząca projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w zakresie wpływu na wolność i prawa jednostki przepisów dotyczących zakładania, rozszerzania, zamykania i likwidacji cmentarzy, prawa do pochowania i prawa do grobu, zasad chowania osób zasłużonych oraz opieki nad grobami osób zasłużonych.

  Wartość umowy:
  3000.00
  Okres obowiązywania:
  -
 • Kontrahent/nazwa: HELICA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest dostawa do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 5  (pięciu) sztuk komputerów w tym: 4 (czterech) sztuk komputerów -  APPLE iMac 27”  i  1  (jednej) sztuki  -   laptopa MacBook Air 13,3”

  Wartość umowy:
  66228.12
  Okres obowiązywania:
  -
 • Kontrahent/nazwa: Michał Szwast
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Świadczenie usług konsultacji w zakresie wyzwań rekomendowanych rozwiązań dla wyzwań prawnych, organizacyjnych i informatycznych stojących przed RPO i biurem RPO, wynikających z projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

  Wartość umowy:
  Okres obowiązywania:
  -
 • Kontrahent/nazwa: Kinga Sabina Zielińska
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przygotowanie opinii eksperckich dotyczących problemów ochrony danych osobowych i ochrony prywatności

  Wartość umowy:
  3000.00
  Okres obowiązywania:
  -
 • Kontrahent/nazwa: Szymon Tarapata
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Opinia prawna na temat zgodności zaleceń penitencjarno-ochronnych stosowanych wobec osób pozbawionych wolności z Konstytucją RP i standardami międzynarodowymi

  Wartość umowy:
  3900.00
  Okres obowiązywania:
  -
 • Kontrahent/nazwa: Trafford IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Dostawa przedłużenia/odnowienia wsparcia producenta na okres 1 (jednego)  roku oraz opieki (od dnia 10 grudnia 2021 r. do dnia 9 grudnia 2022 r.) dla  400 (czterystu) sztuk licencji na oprogramowanie RN-EM-U-CA-2W-PTM-499-1Y i  RNW-Email Security CA Ed, 2-Way w/PTM Sppt, per User.

  Wartość umowy:
  118080.00
  Okres obowiązywania:
  -