Rejestr umów

Ilość umów: 1634
 • Kontrahent/nazwa: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „TEATR” Marek Gumiński
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Opracowanie projektu aranżacji i wyposażenia studia w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

  Wartość umowy:
  9717.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: BARIBAL MEDIA Sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Usługa transmisji LIVE wraz z nagłośnieniem Sali podczas Konferencji z okazji 15-lecia ustanowienia Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

  Wartość umowy:
  6986.40
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Leszek Masadyński "Sokrates Software"
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedłużenie na okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. Rocznej Polisy Serwisowej zwanej dalej: ”Polisą”, dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką „SowaSQL Standard.

  Wartość umowy:
  4550.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: NBQ Sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest pełnienie przez Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją robót budowlanych (modernizacji) prowadzonych w siedzibie Zamawiającego przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie (Etap III i IV).

  Wartość umowy:
  154980.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: IT SERWIS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem umowy jest dostawa rocznej subskrypcji na oprogramowanie: Adobe Acrobat Pro DC MULTI Win/Mac (ESD, subskrypcja roczna) GOV – 90 (dziewięćdziesiąt) sztuk licencji.

  Wartość umowy:
  85788.90
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Usługowe „MIRMAR”
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Na podstawie Umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się 
  do: 
  1)    Przygotowania nowego bilansu mocy dla budynku BRPO w lokalizacji Warszawa ul. Długa 23/25,
  2)    Przygotowania i omówienia w Stoen Operator Sp. z o.o. koncepcji zasilania budynku BRPO w lokalizacji Warszawa ul. Długa 23/25,
  3)    Przygotowania kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci Stoen Operator Sp. z o.o.,
  4)    Doprowadzenia do wydania przez Stoen Operator Sp. z o.o. warunków przyłączenia do sieci Stoen Operator Sp. z o.o.

  Wartość umowy:
  6519.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: DTP-SOFT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Dostawa subskrypcji na 12 (dwanaście) miesięcy, na oprogramowanie: ADOBE CREATIVE CLOUD - wszystkie aplikacje – 9 (dziewięć) sztuk licencji.

  Wartość umowy:
  40221.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o. o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy, jest dostawa subskrypcji oprogramowania Cortex XDR Pro, na okres 1 roku (zbieranie, analiza logów z końcówek), 2 TB dodatkowego miejsca w chmurze na przechowywanie logów, wsparcie producenta.

  Wartość umowy:
  159235.80
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: INTEGRITY PARTNERS Sp. z o. o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Dostawa subskrypcji oprogramowania standardowego Microsoft Enterprise Mobility + Security E5 lub równoważnego, w modelu CSP (Cloud Solution Provider), zwanego dalej: „Oprogramowaniem”, dla maksymalnie 430 użytkowników. 

  Wartość umowy:
  364966.80
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Anna Młynarczuk-Sokołowska
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  1)    przygotowania recenzji narzędzi badawczych do badania ilościowego dotyczącego realizacji prawa do nauki w Polsce przysługującego uczniom ukraińskim z doświadczeniem uchodźczym ze szczególnym uwzględnieniem polskiego systemu oświaty, zgodnego z założeniami badania przedstawionymi w załączniku nr 1 wraz z wprowadzeniem modyfikacji do ww. narzędzi oraz
  2)    przygotowania recenzji zawierającej propozycje zmian w odniesieniu do raportu końcowego z badań w tym samym zakresie.

  Wartość umowy:
  3000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych