Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rejestr umów

Ilość umów: 1892
Data zawarcia umowy
 • Kontrahent/nazwa: SHARP ELECTRONICS (EUROPE) G.M.B.H. Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  1.    Przedmiotem Umowy jest świadczenie dla Zamawiającego:
  1)    autoryzowanej usługi serwisu i wsparcia dla systemu wydruków „Job Accounting II”, zwanego dalej: „systemem wydruków”;
  2)    autoryzowanej usługi, kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek, zwanych dalej: „urządzeniami”, wymienionych w  Spisie urządzeń stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.

  Wartość umowy:
  14022.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Spółka pod firmą GRUPA E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Dostawa urządzeń i oprogramowania oraz wdrożenie rozbudowy systemu hiperkonwergentnego.

  Wartość umowy:
  637878.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Brita Polska Sp. z o.o
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Najem 2 szt. nablatowych i 3 szt. wolnostojących urządzeń dyspenserów wody w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanego przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

  Wartość umowy:
  61106.40
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA INTERSERVICE Bogusław Kultys wspólnik spółki cywilnej z siedzibą w Warszawie
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Usługa sprzątania budynków Biura Rzecznika Praw Obywtaelskich

  Wartość umowy:
  664944.12
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Polskim Związkiem Głuchych Oddział Łódzki
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi tłumaczeń z języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy poprzez system Wideotłumacza.

  Wartość umowy:
  1771.20
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o. o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest przedłużenie posiadanej przez Biuro subskrypcji rocznej na okres 12 miesięcy na system bezpieczeństwa Palo Alto Networks, w postaci 2 (dwóch) sztuk maszyn wirtualnych.

  Wartość umowy:
  56660.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: AMAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest cykliczna sprzedaż na rzecz Zamawiającego materiałów biurowych.

  Wartość umowy:
  100000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Broadcast Team Sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Transmisja konferencji 15 marca "Przemoc wobec osób starszych"

  Wartość umowy:
  7380.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Barbara Srebrna-Dziwina prowadzącą działalność pod firmą EKO-BLASK BARBARA SREBRNA-DZIWINA
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi gruntownego mycia i impregnacji  posadzki z lastriko o powierzchni 106 m2 w budynku  BRPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.

  Wartość umowy:
  3689.75
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pan Tomasz Bronisz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Wytwórnia Rzeczy Wyjątkowych Tomasz Bronisz” z siedzibą w miejscowości Dąbrówka
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest „Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie posesji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie”.

  Wartość umowy:
  2900.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: ORLEN Spółka Akcyjna
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem niniejszej Umowy jest bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż paliw, do pojazdów samochodowych Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy, z użyciem elektronicznych kart paliwowych.

  Wartość umowy:
  155000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: STENA Recycling Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na profesjonalnym niszczeniu: dokumentacji niearchiwalnej Zamawiającego, zgromadzonej na nośnikach papierowych (do 50 pojemników), komputerowych dyskach twardych dużych (do 10 szt.), komputerowych dyskach twardych małych (do 5 szt.), dyskach z laptopów (do 50 szt.), taśmach magnetycznych (do 30 szt.), dyskach zewnętrznych dużych w plastikowej obudowie (do 5 szt.), dyskietkach oraz płytach CD (według potrzeb), a także pieczątek służbowych (do 200 szt.) oraz telefonów komórkowych (do 30 szt.) przeznaczonych do zniszczenia i utylizacji.

  Wartość umowy:
  6057.75
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Karolina Gierdal
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Umowa przeniesienia praw autorskich do części publikacji pod tytułem - "Postępowania w sprawach o uzgodnienie płci. Przewodnik".

  Wartość umowy:
  200.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Monika Czajka
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Umowa przeniesienia praw autorskich do części publikacji pod tytułem - "Postępowania w sprawach o uzgodnienie płci. Przewodnik".

  Wartość umowy:
  200.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Broadcast Team spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie usługi transmisji seminarium interdyscyplinarnego o zanieczyszczeniu świetlnym i jego wpływie na nasze życie zatytułowanego „Ciemna strona światła”, które odbędzie się w Warszawie 29 lutego 2024 r.

  Wartość umowy:
  7380.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pan Piotr Jacoń
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Umowa przeniesienia praw autorskich do części publikacji pod tytułem - "Postępowania w sprawach o uzgodnienie płci. Przewodnik".

  Wartość umowy:
  200.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pan Łukasz Marcin Zamojski
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Szkolenia dla pracowników Biura z zakresu zmian kodeksu postępowania cywilnego w związku z nowelizacjami z 2023 r. w dniach 7-8 marca 2024 r.

  Wartość umowy:
  9375.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Open Nexus Sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu Platformy Zakupowej Open Nexus, tj. aplikacji internetowej, przeznaczonej do organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

  Wartość umowy:
  13674.65
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: NETWORK EXPERTS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółką komandytową
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Usługa wsparcia technicznego, dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń CISCO, w liczbie do 30 (trzydziestu) godzin pracy inżyniera.

  Wartość umowy:
  9225.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o. o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Usługa wsparcia technicznego, dla posiadanych przez Zamawiającego systemów Firewall Palo Alto, w liczbie do 30 (trzydziestu) godzin pracy inżyniera.

  Wartość umowy:
  11070.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy, jest świadczenie przez Wykonawcę usług zaufania, polegających na wytwarzaniu, wydawaniu zgodnie z każdorazowym zamówieniem Zamawiającego, zawieszaniu, uchylaniu zawieszenia i unieważnianiu kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego i kwalifikowanych elektronicznych znaczników czasu.

  Wartość umowy:
  35128.80
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: COMPENSA Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Niniejsza umowa dotyczy programu ubezpieczenia pojazdów wskazanych w Załączniku nr 3 oraz zgłoszonych do objęcia programem w trakcie trwania umowy zgodnie z § 4 ust. 3. Na podstawie niniejszej umowy zawierane będą odrębne umowy ubezpieczenia dla każdego pojazdu objętego programem.

  Wartość umowy:
  37550.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Beata Janikowska
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Umowa przeniesienia praw autorskich do części publikacji pod tytułem - "Postępowania w sprawach o uzgodnienie płci. Przewodnik".

  Wartość umowy:
  200.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Paulina Plich
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Umowa przeniesienia praw autorskich do części publikacji pod tytułem - "Postępowania w sprawach o uzgodnienie płci. Przewodnik".

  Wartość umowy:
  200.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Dorota Stawicka - Moryc
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Umowa przeniesienia praw autorskich do części publikacji pod tytułem - "Postępowania w sprawach o uzgodnienie płci. Przewodnik".

  Wartość umowy:
  200.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pan Marek Urbaniak
  Data zawarcia umowy:
  -
  Przedmiot umowy:

  Umowa przeniesienia praw autorskich do części publikacji pod tytułem - "Postępowania w sprawach o uzgodnienie płci. Przewodnik".

  Wartość umowy:
  200.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Dorota Seweryn - Stawarz
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Umowa przeniesienia praw autorskich do części publikacji pod tytułem - "Postępowania w sprawach o uzgodnienie płci. Przewodnik".

  Wartość umowy:
  200.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Milena Adamczewska - Stachura
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Umowa przeniesienia praw autorskich do części publikacji pod tytułem - "Postępowania w sprawach o uzgodnienie płci. Przewodnik".

  Wartość umowy:
  200.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: „Biuro Inżynierskie TS Tomasz Szczepański” z siedzibą w Warszawie
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest „Wykonanie projektu wykonawczego wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim oraz SWiOBR obejmującego wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego”

  Wartość umowy:
  15375.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pan prof. Jan Barcz
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Na podstawie Umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania recenzji naukowej publikacji pt.: „Stosowanie Karty Praw Podstawowych w toku wdrażania projektów finansowanych z funduszy UE Przewodnik i praktyczne wskazówki dla organów krajowych”.

  Wartość umowy:
  3000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pan Andrzej Kawecki
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Umowa przeniesienia praw autorskich do części publikacji pod tytułem - "Postępowania w sprawach o uzgodnienie płci. Przewodnik".

  Wartość umowy:
  200.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: BEMIX MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest „Dostawa i montaż wyposażenia wraz z jego uruchomieniem w pomieszczeniu studia TV i reżyserki w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.” umożliwiających realizację nagrań video na potrzeby pracy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Wartość umowy:
  245282.91
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Ezra Dzwoniarek
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Umowa przeniesienia praw autorskich do części publikacji pod tytułem - "Postępowania w sprawach o uzgodnienie płci. Przewodnik".

  Wartość umowy:
  200.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: NOMA 2 Sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiot umowy stanowi monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową i telefoniczną) sygnałów lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożaru zlokalizowanego w budynkach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy al. Solidarności 77 i ul. Długa 23/25 w Warszawie poprzez zainstalowane przez Wykonawcę Urządzenie Transmisji Alarmów NOMA oraz wykonanie instalacji systemu w budynku przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

  Wartość umowy:
  14760.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pan Łukasz Borowski
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Świadczenie usług audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

  Wartość umowy:
  106200.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Emi-Tech Paweł Gawryś
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Dostawa i montaż rolet w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie ul. Długa 23/25 – budynek B i C

  Wartość umowy:
  83900.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: "LAMPIT", "MRÓWKA BAGAŻÓWKA" WIESŁAW WIĘSYK
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest „Wykonanie usługi przeprowadzki:
  -  z budynku  ul. Stawki 2 w Warszawie (INTRACO). do lokalizacji BPRO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie 
  -  z budynku  ul. Stawki 2 w Warszawie (INTRACO). do lokalizacji BPRO przy al. Solidarności 77 w Warszawie
  - z budynku  BRPO al. Solidarności 77 w Warszawie do lokalizacji BPRO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie ” obejmujące w szczególności:
  1)    Noszenie mebli i kartonów;
  2)    Przewóz mebli i kartonów;
  3)    Ustawienie mebli według wskazań Zamawiającego:
  4)    Noszenie i przewóz urządzeń IT i AGD;
  5)    Ustawienie urządzeń IT i AGD według wskazań Zamawiającego.

  Wartość umowy:
  44900.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Panem Adamem Krzywoniem
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Koordynacja przygotowań w zakresie wyzwań prawnych, organizacyjnych, informatycznych stojących przed Biurem RPO, wynikających z projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa i planowanego nałożenia na RPO i BRPO dodatkowych kompetencji, tj.:
  1) przyjmowania tzw. zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa, dokonywanie ich wstępnej weryfikacji i przekazywanie organom publicznym właściwym do podjęcia działań następczych; 
  2) prowadzenie systemu wsparcia, informowania i poradnictwa w zakresie ochrony praw sygnalistów i osób, których dotyczą zgłoszenia; 
  3) sporządzania i przedstawiania Komisji Europejskiej sprawozdań zawierających dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych za dany rok kalendarzowy, na podstawie sprawozdań cząstkowych przesłanych Rzecznikowi przez tzw. organy publiczne oraz rekomendowanie rozwiązań w tym zakresie.

  Wartość umowy:
  36820.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pan Wojciech Ostaszewski
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Czynności polegające na doradztwie i konsultacjach w zakresie wyzwań stojących przed Biurem RPO dotyczących: relacji kolektywnych, implementacji zmian w zbiorowym prawie pracy, wdrażania nowoczesnych rozwiązań zarządzania zasobami ludzkimi i przeciwdziałania dyskryminacji pracowników.

  Wartość umowy:
  22500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Fundacją Kocham Polskę z siedzibą w Warszawie
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Fundacja zobowiązuje się do sprzedaży BRPO 9 000 (dziewięciu tysięcy) egzemplarzy Zeszytu Młodego Obywatela. 

  Wartość umowy:
  74749.50
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: MAREK SOKÓŁ FALCON
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Na podstawie Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności polegające na świadczeniu usług konsultacji i doradztwa w zakresie: kształtowania wizerunku BRPO i kontaktów z mediami, dbania o pozytywne postrzeganie działań Rzecznika Praw Obywatelskich w opinii publicznej oraz wydarzeń z udziałem przedstawicieli BRPO organizowanych przez Zamawiającego lub z jego udziałem.

  Wartość umowy:
  36000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: VEOLIA ENERGIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest kompleksowa dostawa i dystrybucja/przesył energii cieplnej do budynku będącego w trwałym zarządzie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanego przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

  Wartość umowy:
  532577.07
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: MPK Budownictwo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest wykonywanie remontu lamperii w korytarzu piwnicy wraz w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie al. Solidarności 77, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.

  Wartość umowy:
  13530.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Ciszewska
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Umowa o świadczeniu pomocy prawnej.

  Wartość umowy:
  91836.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Kancelaria Radcy Prawnego Eliza Grabowska-Szweicer
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Umowa o świadczeniu pomocy prawnej.

  Wartość umowy:
  52800.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: T-Mobile Polska S.A.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Świadczenie usług telekomunikacyjnych (przez okres 12 miesięcy), których
  przedmiotem jest: hosting strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich
  https://bip.brpo.gov.pl, w tym:
  1) Internet Biznes DC 100 Mbps;
  2) Wirtualne Centrum Danych (WCD);
  3) Backup;
  4) Inne usługi (np. za przekroczenie Koszyka Backupowego).

  Wartość umowy:
  46115.16
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wynajmujący zobowiązuje się do oddania Najemcy do używania w dniu 14.11.2023, w godzinach od 11:00 do 15:30, następujących pomieszczeń: salkę warsztatową o pow. 92 m2 (max 70 osób dopuszczonych przepisami p.poż.), zwanych dalej „Przedmiotem Najmu”, zlokalizowanych w budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, położonym w Gdańsku przy Placu Solidarności 1, zwanym dalej „Budynkiem”, w celu organizacji spotkania szkoleniowego dla urzędników w ramach realizowanego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich projektu we współpracy z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej, zwanego dalej „Wydarzeniem”.

  Wartość umowy:
  1500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Audit Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy i z kopią Oferty Wykonawcy z dnia 11 października 2023 r., stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy – stanowiącymi integralną część Umowy, jest usługa audytu zewnętrznego, w zakresie niezbędnym do sporządzenia raportów z ustaleń faktycznych dotyczących wydatków zgłoszonych w sprawozdaniu okresowym i sprawozdaniu końcowym w projekcie „Wsparcie Krajowych Instytucji na rzecz Praw Człowieka w Monitorowaniu Praw Podstawowych i Związanych z tymi Prawami Aspektów Praworządności” Nr 2018-1-1440 (5).

  Wartość umowy:
  24415.50
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Winda-Warszawa" Sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest usługa konserwacji dźwigu osobowego nr fabryczny WEO-12206 zainstalowanego w budynku Zamawiającego przy al. Solidarności 77 oraz dźwigu osobowego nr fabryczny WAW0020052801 zainstalowanego w budynku przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

  Wartość umowy:
  11512.80
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: GLK Multimedia sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Usługa wynajmu platformy e-learningowej (SaaS) wraz z usługą helpdesk dla użytkowników (uczestników kursu oraz pracowników BRPO) i wsparcia technicznego oraz usługa elektronizacji kontentu merytorycznego dla BRPO w postaci kursów e-learningowych (w standardzie SCORM).

  Wartość umowy:
  124230.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Stowarzyszenie Autorów ZAIKS
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Zakup licencji na wykonanie dwóch koncertów - w dniu 8 i 14 grudnia br.

  Wartość umowy:
  1364.07
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: P&P Solutions Sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Dostawa oprogramowania dla Biura Rzecznika Praw Obywtelskich

  Wartość umowy:
  1032399.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pan Marek Andrzej Duraj
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 8 listopada 2023 roku, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy i integralną jej część, jest przeniesienie funkcjonalności aplikacji o nazwie Moduł Informacji Prawnej 2 („MIP2”) na środowisko webowe, co umożliwi uruchamianie funkcjonalności w  przeglądarce internetowej.

  Wartość umowy:
  82560.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe S.A.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Konferencja "W stronę równych szans - 35 lat urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich" oraz uroczystości wręczenia Nagrody RPO im. Pawła Włodkowica.

  Wartość umowy:
  77098.50
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Laser Studio SP. Z.O.O.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie pięciu egzemplarzy Odznaki Honorowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Wartość umowy:
  3259.50
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Garmond Press S.A.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest systematyczna dostawa przez Wykonawcę zamówionych przez Zamawiającego wydawnictw ciągłych – prasy codziennej oraz innych periodyków stanowiących PAKIET III WARSZAWA C

  Wartość umowy:
  8698.14
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Sigma Renewable Energy Sources Sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów na dziedzińcu  przed budynkiem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie ul. Długa 23/25.

  Wartość umowy:
  18327.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Szkoenie "ETR w praktyce. Tworzenie tekstów łatwych do czytania i zrozumienia".

  Wartość umowy:
  4800.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pan Marcin Dziurda
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Recenzja naukowa publikacji pt.: „Postępowania w sprawach o uzgodnienie płci. Przewodnik” 

  Wartość umowy:
  1200.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: G.L.M. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest systematyczna dostawa przez Wykonawcę zamówionych przez Zamawiającego wydawnictw ciągłych – prasy codziennej oraz innych periodyków:
  1)    stanowiących PAKIET I WARSZAWA A 2) stanowiących PAKIET V Gdańsk

  Wartość umowy:
  49205.78
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Stowarzyszenie Autorów ZAIKS
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Uroczystość wręczenia Nagrody RPO im. dra Macieja Lisa w dniu 16 listopada 2023 r.

  Wartość umowy:
  198.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Organizacja koncertów podczas wydarzeń organizowanych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: w dniu 8 grudnia 2023 r. – w trakcie uroczystości wręczenia Nagrody RPO im. Pawła Włodkowica oraz w dniu 14 grudnia 2023 r.- spotkania z okazji Jubileuszu 35-lecia Instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Wartość umowy:
  22878.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pan Ireneusz Cezary Kamiński
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Recenzja naukowa publikacji pt.: „Postępowania w sprawach o uzgodnienie płci. Przewodnik” 

  Wartość umowy:
  1200.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Mariola Trzeciak
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Usługa doradztwa w zakresie rozwiązań architektonicznych i aranżacji wnętrz w remontowanym budynku przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie oraz budynku w al. Solidarności 77 w Warszawie 

  Wartość umowy:
  5120.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: AT Promyk s.c. Teresa Szlasa, Agnieszka Pazdyk
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przygotowanie usługi cateringu podczas uroczystości Jubileuszu 35-lecia działalności Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 14 grudnia 2023 r.

  Wartość umowy:
  29700.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: AT Promyk s.c. Teresa Szlasa, Agnieszka Pazdyk
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przygotowanie usługi cateringu podczas uroczystości Jubileuszu 35-lecia działalności Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 14 grudnia 2023 r.

  Wartość umowy:
  29700.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Laser Studio SP. Z.O.O.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie pięciu egzemplarzy Odznaki Honorowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Wartość umowy:
  3259.50
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Organizacja koncertów podczas wydarzeń organizowanych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: w dniu 8 grudnia 2023 r. – w trakcie uroczystości wręczenia Nagrody RPO im. Pawła Włodkowica oraz w dniu 14 grudnia 2023 r.- spotkania z okazji Jubileuszu 35-lecia Instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Wartość umowy:
  22878.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wynajem sali koncertowej na Uniwersytecie Muzycznym w dniu 14 grudnia br.

  Wartość umowy:
  3500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Trafford IT Sp. z o. o. Sp. k.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy i z kopią Oferty Wykonawcy z dnia 25 października 2023 roku, stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy i integralną część Umowy, jest dostawa odnowienia 430 (czterystu trzydziestu) sztuk licencji oprogramowania wraz ze wsparciem producenta i opieką na okres 1 roku.

  Wartość umowy:
  158670.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Kolporter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest systematyczna dostawa przez Wykonawcę zamówionych przez Zamawiającego wydawnictw ciągłych – prasy codziennej oraz innych periodyków w tym dostępu do prenumeraty elektronicznej (cyfrowej):
  1)    stanowiących PAKIET II WARSZAWA B o asortymencie, w ilości i cenie określonych w formularzu cenowym /BR-1B/, którego kopia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi wycofania tytułu „Doradca w Pomocy Społecznej”, które stanowią Załącznik nr 4 do Umowy;
  2)    stanowiących PAKIET IV WARSZAWA D

  Wartość umowy:
  41048.67
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Integrated Solutions Sp. z o. o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi wsparcia technicznego specjalisty, w liczbie do 70 (siedemdziesięciu) godzin pracy specjalisty, do wykorzystania przez Zamawiającego w całym okresie obowiązywania Umowy.

  Wartość umowy:
  16100.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: WITLUK Łukasz Witkowski
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest zapewnienie przez Wykonawcę w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji klimatyzacji obejmującej dostarczenie nowych klimatyzatorów, montaż, wykonanie instalacji zasilającej wraz z odbiorami i próbami odbiorowymi w budynku BRPO przy al. Solidarności 77 w Warszawie zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

  Wartość umowy:
  2829.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Paweł Kiryluk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CONVENT Paweł Kiryluk z siedzibą w Warszawie
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Robota budowlana polegająca na wykonaniu instalacji klimatyzacji obejmującej
  dostarczenie klimatyzatorów, ich montaż, wykonanie instalacji zasilającej wraz z
  odbiorami i próbami odbiorowymi, a także wykonywanie gwarancyjnych przeglądów
  serwisowych, w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy al. Solidarności 77
  w Warszawie.

  Wartość umowy:
  146331.90
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pan Leszek Mitrus
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Opracowanie analizy dotyczącej wsparcia realizacji prawa do pracy w starszym wieku, obejmującej aktualnie obowiązujące uregulowania prawne, tj. zidentyfikowane przez wykonawcę, relewantne ustawy i rozporządzenia, a także wybrane orzeczenia sądowe i polityki publiczne odnoszące się do promocji zatrudnienia i instrumentów rynku pracy.

  Wartość umowy:
  4000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: PK-STUDIO Piotr Klepka
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad mebli biurowych wraz z ich wniesieniem i montażem do siedziby Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

  Wartość umowy:
  116280.79
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: INFOR PL Spółka Akcyjna
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest zapewnienie w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku przez Wykonawcę stałej usługi dostępu do prenumeraty elektronicznej (cyfrowej) stanowiącej, publikację INFORLEX EXPERT w wersji SUPERPREMIUM NET-OPEN stanowiącej bazę artykułów z fachowych czasopism aktualizowaną on-line zwanej dalej „prenumeratą elektroniczną (cyfrową)”, zgodnie ze specyfikacją nr FP2023/00076916 z dnia 14 września 2023 r. oraz e-mailem a dnia 18.09.2023 r.

  Wartość umowy:
  10322.16
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pan Marek Andrzej Duraj
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  czynności polegające na świadczeniu usługi serwisowej aplikacji o  nazwie Moduł Informacji Prawnej 2 („MIP 2”), zwanej dalej „modułem statystycznym”, obejmującej:
  1) usuwanie usterek ujawnionych w trakcie eksploatacji modułu statystycznego;
  2) rozwój modułu statystycznego, dostosowywanie do nowych potrzeb.

  Wartość umowy:
  24000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Bauza.pl MACIEJ BAUZA
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonanie w dniu 16 listopada 2023 r. usługi transmisji uroczystości wręczenia Nagrody RPO im. dra Macieja Lisa w formie hybrydowej z uwzględnieniem tłumacza migowego w oknie oraz plansz i belek z podpisami.

  Wartość umowy:
  11512.80
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: „EMI-TECH” Paweł Gabryś z siedzibą w miejscowości Wola Rębkowska
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest wykonywanie, zakup, dostawa i montaż rolet w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie ul. Długa 23/25 budynek A

  Wartość umowy:
  38800.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: PIRXON Spółka Akcyjna
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia w użytkowaniu Programu „AssetsNinja”, zwanego dalej „Programem”. W ramach wsparcia w użytkowaniu Programu, Wykonawca zapewni „Roczną Opiekę Serwisową PREMIUM SLA Poziom II”

  Wartość umowy:
  11266.80
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: NETWORK EXPERTS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy, jest odnowienie rocznego kontraktu serwisowego wraz ze wsparciem producenta: w trybie 8x5xNBD - Cisco SOLN SUPP SWSS, dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Cisco ISE (2 sztuki licencji).

  Wartość umowy:
  10929.78
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: MPK Budownictwo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest wykonywanie remontu posadzki wraz z ułożeniem wykładziny w korytarzu piwnicy w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie al. Solidarności 77

  Wartość umowy:
  59261.40
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy, jest świadczenie przez Wykonawcę usług zaufania, polegających na wytwarzaniu, wydawaniu zgodnie z każdorazowym zamówieniem Zamawiającego, zawieszaniu, uchylaniu zawieszenia i unieważnianiu kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego i kwalifikowanych elektronicznych znaczników czasu..

  Wartość umowy:
  9721.92
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: CKS S.A.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Zleceniobiorca  niniejszym zobowiązuje się do zorganizowania na rzecz Zleceniodawcy szkolenia dla 18 osób w  terminie 6-7 listopad 2023 r.

  Wartość umowy:
  15367.32
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Poczta Polska Spółka Akcyjna
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi pocztowe i kurierskie w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, odbioru, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich oraz ewentualnych ich zwrotów, w tym usług pocztowych w obrocie krajowym za opłatą uiszczaną w formie przerzuconej na adresata zwanych dalej „Usługami".

  Wartość umowy:
  639998.86
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Grzegorz Enerlich, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą INVESTIM Grzegorz Enerlich z siedzibą w Warszawie
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na renowacji pomieszczeń w siedzibie Biura Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu zlokalizowanej pod adresem ul. Wierzbowa 5, 50-056 Wrocław, w szczególności malowania pomieszczeń wraz z pracami pomocniczymi

  Wartość umowy:
  97000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Omikron Sp. z o.o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, skład, łamanie, korekty robocze, druk, wykonanie i przekazanie wersji elektronicznej (w formacie PDF), przygotowanie i przekazanie wersji elektronicznej PDF zgodnej ze standardami WCAG 2.1 oraz przekazanie plików otwartych (INDD) publikacji RPO.

  Wartość umowy:
  83485.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: SKANEDO s.c. JAKUB IREK, HANNA IREK
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Usługa wykonania wystawy multimedialnej oraz wynajmu platformy, na której umieszczona zostanie wystawa dla BRPO.

  Wartość umowy:
  23985.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Senetic S. A.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odnowienia/przedłużenia - na okres 3 (trzech)

  Wartość umowy:
  97194.60
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Spółką pod firmą Network Experts sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawie
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy, jest przedłużenie posiadanych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich kontraktów (serwisowych i gwarancyjnych), na kolejne 12 miesięcy  (aktualne kontrakty wygasną w dniu 13 listopada 2023 roku) dla:
  1) 25 (dwudziestu pięciu) sztuk - Switch CISCO C9200L-48P-4X-E;
  2) 10 (dziesięciu) sztuk - Access Point CISCO  C9115AXI-E;

  Wartość umowy:
  85925.34
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: COMP DATA Sp. z o. o.
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Dostawa monitorów.

  Wartość umowy:
  51177.84
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: SLX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Zakup, montaż oraz uruchomienia dodatkowych urządzeń do systemów audio wideo na sali im. Władysława Bartoszewskiego w budynku BRPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

  Wartość umowy:
  18436.96
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Helica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Dostawa do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich skanerów i drukarek.

  Wartość umowy:
  106221.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Alina Synakiewicz
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Szkolenie dla pracowników Zespołu KMPT

  Wartość umowy:
  1500.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Janina de Michelis
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Wykonawca zoobowiązuje się do wykonania projektów 55 opinii w sprawach przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego.

  Wartość umowy:
  3850.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Piotr Żakowski Power Factory
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Najem mobilnego agregatu prądotwórczego na posesji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanej przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

  Wartość umowy:
  47232.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pan Artur Borecki-Setian
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Opracowanie narzędzia elektronicznego w postaci ankiety.

  Wartość umowy:
  3600.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przedmiotem Umowy jest dostawa 2 (dwóch) sztuk urządzeń wielofunkcyjnych SHARP MXC304W wraz z instalacją i przyłączeniem ich do posiadanego przez Zamawiającego systemu wydruków, zwanych dalej: „urządzeniami”, na warunkach i zasadach wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

  Wartość umowy:
  27060.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych
 • Kontrahent/nazwa: Pani Sylwia Katarzyna Michalska
  Data zawarcia umowy:
  Przedmiot umowy:

  Przygotowania narzędzia badawczego - scenariusza indywidualnego wywiadu pogłębionego, następnie przeprowadzenie pilotażowego badania tym narzędziem, prezentację narzędzia i wniosków z  pilotażu na spotkaniu członków zespołu badawczego Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych i wprowadzenie ewentualnych korekt do narzędzia. Współpraca przy opracowaniu scenariusza i materiałów pomocniczych dla ankieterów. Udział w analizie indywidualnych wywiadów pogłębionych na podstawie transkrypcji dostarczonej przez firmę badawczą.

  Wartość umowy:
  2000.00
  Okres obowiązywania:
  -
  Autor informacji:
  Wydział Zamówień Publicznych