Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Lista petycji

Ilość petycji: 301
 • Numer sprawy: III.053.14.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Przedmiot petycji: postulat zmian w projektowanej ustawie o świadczeniu wspierającym

  Sposób załatwienia petycji: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
  Załącznik:
 • Numer sprawy: III.053.13.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Przedmiot petycji: petycja dotyczy waloryzacji emerytury i rent w 2024 , waloryzacji dodatku pielęgnacyjnego w 2024 r., waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego w 2024 r.

  Sposób załatwienia petycji: przekazanie według właściwości do MRiPS

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
 • Numer sprawy: VII.053.6.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Przedmiot petycji: Utworzenie w Biurach Rzecznika Praw Obywatelskich punktu praworządności celem reagowania na sygnały obywatelskie w przypadku opublikowania danych osobowych obywateli celem podjęcia odpowiednich kroków prawnych lub wydania opinii prawnej

  Sposób załatwienia petycji: rozpatrywanie petycji przez RPO

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego
 • Numer sprawy: IX.053.3.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Inicjatywa ustawodawcza w przedmiocie zmiany art. 39 kk

  Sposób załatwienia petycji: Petycja będzie przekazana zgodnie z właściwością do MS

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Roman Arseniuk
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar
 • Numer sprawy: IX.053.2.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  wyst. do TK w spr. niezgodn. 65 § 1 kkw z 2, 45.1, 32.1 i 42.3 Konstytucji RP

  Sposób załatwienia petycji: rozpatrywana przez RPO

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Roman Arseniuk
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar
 • Numer sprawy: V.053.5.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Zmiany w funkcjonowaniu Poczty Polskiej S.A.

  Sposób załatwienia petycji: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
 • Numer sprawy: V.053.4.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Zmiany w deklaracjach podatków dochodowych i wprowadzenie obowiązku obligatoryjnego stosowania ulg w spłacie tych podatków

  Sposób załatwienia petycji: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
 • Numer sprawy: IX.053.1.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Inicjatywa ustawodawcza w przedmiocie zmiany art. 21 k.k.w.

  Sposób załatwienia petycji: Petycja będzie przekazana zgodnie z właściwością do MS.

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar
 • Numer sprawy: V.053.3.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Zmiana przepisów ustawy o PIT

  Sposób załatwienia petycji: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
 • Numer sprawy: IV.053.1.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:
  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Roman Jacek Arseniuk
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego
  Załącznik: