Lista petycji

Ilość petycji: 280
 • Numer sprawy: V.053.7.2022
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Zmiana przepisów dotyczących opłat za badania techniczne pojazdów

  Sposób załatwienia petycji: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
  Załącznik:
 • Numer sprawy: V.053.6.2022
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Zmiana Kodeksu postępowania administracyjnego umożliwiająca stronom postępowania wnioskowanie o doręczanie korespondencji w siedzibie organu

  Sposób załatwienia petycji: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
 • Numer sprawy: III.053.8.2022
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Dokonanie zmian legislacyjnych w przedmiocie bezpieczeństwa i higieny pracy w halach produkcyjnych

  Sposób załatwienia petycji: przekazanie petycji w całości do MRiPS wg właściwości

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Kamil Antończak
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
  Załącznik:
 • Numer sprawy: III.053.7.2022
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Petycja dotyczy wysokości renty socjalnej oraz wysokości renty socjalnej pobieranej w zbiegu z rentą rodzinna, waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatku pielęgnacyjnego , wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r.   

  Sposób załatwienia petycji: przekazanie według właściwości do MRiPS

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
 • Numer sprawy: V.053.5.2022
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Zmiana art. 73 ust. 3 ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

  Sposób załatwienia petycji: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
 • Numer sprawy: V.053.4.2022
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Powiększono podatek dochodowy w wyniku "Polskiego Ładu"

  Sposób załatwienia petycji: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
 • Numer sprawy: IV.053.4.2022
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Apel do wielu różnych organów (m.in. Minister Sprawiedliwości, NSA, inne sądy) aby nie stosować w sprawach o tzw. rekompensatę zabużańską wymogu repatriacji, t.j. opuszczenia terytorium dawnej RP i przeniesienia miejsca zamieszkania na tereny obecnej RP.

  Sposób załatwienia: Sprawa złożona a/a ponieważ jest adresowana do NSA i dotyczy sposobu orzekania przez ten sąd, brak wniosków adresowanych bezpośrednio do RPO

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego
 • Numer sprawy: III.053.5.2022
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Petycja dotyczy wysokości renty socjalnej oraz wysokości renty socjalnej pobieranej w zbiegu z  rentą rodzinną, waloryzacji zasiłku  pielęgnacyjnego oraz dodatku pielęgnacyjnego , wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. 

  Sposób załatwienia: przekazanie według właściwości do MRiPS 

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
  Załącznik:
 • Numer sprawy: V.053.3.2022
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Podjęcie działań nadzorczych w sprawie phishingu.

  Sposób załatwienia: przekazanie do organu właściwego do rozpatrzenia

   

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Sebastian Chorąży
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
  Załącznik:
 • Numer sprawy: III.053.4.2022
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Dotyczący emerytur stażowych, ponaglenie prac legislacyjnych 

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego