Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Lista petycji

Ilość petycji: 290
 • Numer sprawy: III.053.8.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Wysokość renty socjalnej w przypadku zbiegu z prawem do renty rodzinnej.

  Sposób załatwienia petycji: przesłano do MRiPS

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
 • Numer sprawy: III.053.7.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Wysokość renty socjalnej w przypadku zbiegu z prawem do renty rodzinnej.

  Sposób załatwienia petycji: przesłanie zgodnie z właściwością do Przewodniczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
 • Numer sprawy: VII.053.1.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Przedmiotem petycji jest postulat dokonania zmian w funkcjonowaniu Funduszu Kościelnego i umożliwienia obywatelom wskazania konkretnego związku wyznaniowego, na działalność którego mają zostać przeznaczone środki publiczne.

  Sposób załatwienia petycji: Petycja przekazana według właściwości do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego
  Załącznik:
 • Numer sprawy: III.053.4.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  W sprawie zmiany art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych - dostęp do zasiłku pielęgnacyjnego dla wszystkich osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i osób, które ukończyły 60 lat.

  Sposób załatwienia petycji: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Barbara Polakowska
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
  Załącznik:
 • Numer sprawy: III.053.3.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Postulat dotyczący wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn K 38/13 w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych

  Sposób załatwienia petycji: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Barbara Polakowska
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
  Załącznik:
 • Numer sprawy: III.053.1.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Zwiększenie wysokości zasiłku okresowego

  Sposób załatwienia petycji: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Barbara Polakowska
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
  Załącznik:
 • Numer sprawy: III.053.2.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego i rozszerzenie kręgu uprawnionych do jego otrzymania

  Sposób załatwienia petycji: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Barbara Polakowska
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
  Załącznik:
 • Numer sprawy: V.053.10.2022
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Zmiana zasad wystawiania zleceń na niektóre świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

  Sposób załatwienia petycji: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
 • Numer sprawy: V.053.9.2022
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Zmiana art. 57 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ograniczenie wymogu uzyskania skierowania)

  Sposób załatwienia petycji: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
  Załącznik:
 • Numer sprawy: V.053.8.2022
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

  Sposób załatwienia petycji: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego