Lista petycji

Ilość petycji: 266
 • Numer sprawy: V.053.2.2022
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Nowelizacji art. 239 § 1 kpa

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Roman Jacek Arseniuk
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
  Załącznik:
 • Numer sprawy: IX.053.1.2022
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Inicjatywa ustawodawcza w przedmiocie zmiany art. 89 par. 3 k.k.w.

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Podmiot nie wyraził zgody na publikacje danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Wykonywania Kar
 • Numer sprawy: Petycja VII.604.22.2021
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Przedmiotem petycji jest zwołanie przez Senat na rok 2022 Forum Konstytucyjnego, składającego, się z polityków, dziekanów Wyższych Uczelni Wydział Prawa, społeczników, organizacji pozarządowych

  Sposób załatwienia: petycja została przekazana według właściwości do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 2 listopada 2021 r.

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  podmiot nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
  Załącznik:
 • Numer sprawy: III.053.33.2021
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Polski nowy ład - problem świadczeń w zbiegu a składka zdrowotna  w wysokości 9% od stycznia 2022 r. 

  Sposób załatwienia: petycja skierowana do MRiPS, RPO nie jest właściwy do rozpoznania,  petycja zostanie przekazana według właściwości do MRiPS

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  autor nie wyraził zgody na ujawnienie danych osobowych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Zespół Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  Załącznik:
 • Numer sprawy: III.053.30.2021
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Waloryzacja emerytur i rent w 2022 r. oraz zasiłku pielęgnacyjnego w 2021 r.

  Sposób załatwienia: RPO nie jest właściowy do rozpatrzenia - petycja zostanie  przekazana wg. właściwości do MRiPS 

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Zespół Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  Załącznik:
 • Numer sprawy: V.053.7.2021
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  kampania informacyjno-edukacyjna na temat potencjalnych zagrożeń związanych z ekspozycją na

  Sposób załatwienia: przekazanie według właściwości do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
  Załącznik:
 • Numer sprawy: XI.053.5.2021
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Umożliwienie nadawania drugiego imienia męskiego dziewczynkom i drugiego imienia żeńskiego chłopcom.

  Sposób załatwienia: Przekazanie według właściwości do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Elżbieta Kłosińska
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Zespół ds. Równego Traktowania
  Załącznik:
 • Numer sprawy: IV.053.5.2021
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Wprowadzenie do projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 413) zmiany w obrębie art. 54 ze zn. 1 ustawy poprzez wprowadzenie odrębności w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych w zakresie stosowania przepisów o upadłości, tak aby interesy członków spółdzielni mieszkaniowej w upadłości były lepiej zabezpieczone.

  Sposób załatwienia petycji:

  przekazanie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Ustawodawczej zgodnie z właściwością

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Antoni Marcin Frontczak
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Zespół Prawa Cywilnego
  Załącznik:
 • Numer sprawy: IV.053.6.2021
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Brak uzasadnień sądów z urzędu.

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Zespół Prawa Cywilnego
  Załącznik:
 • Numer sprawy: XI.053.4.2021
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Postulaty odnośnie do zabezpieczenia praw osób z niepełnosprawnościami rozpatrywanie petycji przez RPO

  Sposób rozpatrzenia: Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o petycjach, pozostawiono bez rozpatrzenia.

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Zespół ds. Równego Traktowania
  Załącznik: