Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Lista petycji

Ilość petycji: 321
 • Numer sprawy: VII.053.26.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Przedmiot petycji: Uzupełnienie klauzul informacyjnych o dodatkowe informacje

  Sposób załatwienia: petycja w trakcie rozpatrywania

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego
 • Numer sprawy: XI.053.4.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:
  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
 • Numer sprawy: IV.053.6.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Przedmiot petycji: postulat nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie kosztów postępowania nakazowego oraz elektronicznego postępowania upominawczego (EPU), a także ograniczenia spraw rozpoznawanych w EPU do roszczeń pieniężnych nieprzekraczajacych 10 tys. zł.

  Sposób załatwienia: przekazanie według właściwości do Ministra Sprawiedliwości.

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Roman Jacek Arseniuk
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego
 • Numer sprawy: IV.053.5.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Przedmiot petycji: Prośba o uchylenie lub zmianę przepisów kpc

  Sposób załatwienia: Podlega przekazaniu zgodnie z właściwością do MS

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Roman Jacek Arseniuk
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego
 • Numer sprawy: V.053.10.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Przedmiot petycji: zmiana ustawy o państwowym ratownictwie medycznym (wprowadzenie sankcji za zwłokę w interwencji)

  Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
 • Numer sprawy: III.053.15.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Przedmiot petycji: zmniejszanie i zawieszanie świadczeń emerytalno-rentowych

  Sposób załatwienia: przesłano do MRiPS

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
 • Numer sprawy: II.053.9.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Przedmiot petycji: Weryfikacja zasad używania przez Policję nagrań z prywatnych kamer samochodowych jako dowodów w sprawach o wykroczenia.

  Sposób załatwienia: Przekazana zgodnie z właściwością innemu organowi

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Karnego
 • Numer sprawy: IX.053.6.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Przedmiot petycji: inicjatywa ustawodawcza w przedmiocie zmiany art. 46.3 kkw

  Sposób załatwienia: Petycja będzie przekazana zgodnie z właściwością do MS

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Roman Jacek Arseniuk
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar
 • Numer sprawy: V.053.9.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Przedmiot petycji: Zmiana przepisów prawa w celu przeciwdziałania kradzieży tożsamości

  Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu (podmiotów) właściwego do rozpatrzenia

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
 • Numer sprawy: VII.053.12.2023
  Data złożenia petycji:
  Przedmiot petycji:

  Przedmiot petycji: "administrator strony usuwa archiwalne wersje strony w tym publikacje internetowe np. petycje, które znajdują się na archiwalnej wersji strony danego administratora"

  sposób załatwienia: przekazanie petycji w całości zgodnie z właściwością do Ministerstwa Cyfryzacji

  Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
  Autor nie wyraził zgody na publikację danych
  Czy petycja wielokrotna?:
  Nie
  Autor informacji:
  Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego