Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zofia Branicka

Zofia Branicka - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Pracuje w Fundacji Court Watch Polska.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-12-10 10:55:28
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-12-10 10:59:18
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk