Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Tomasz Stawecki

Prof. Tomasz Stawecki - prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, od 2016 sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-11-14 11:17:14
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-11-14 11:17:14
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk