Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prof. Barbara Smolińska Theiss

Prof. Barbara Smolińska Theiss -  pedagog społeczny, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka. Naukowo zainteresowana społeczno-pedagogicznymi problemami dziecka i dzieciństwa, praca socjalna z dzieckiem i rodziną, nierówności społeczne, relacje: dziecko - rodzina - szkoła, pedagogika Janusza Korczaka. Wieloletni pracownik UW. Obecnie pracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk