Biuletyn Informacji Publicznej RPO

prof. Agnieszka Grzelak

Panelistka ongresu Praw Obywatelskich

dr hab. Agnieszka Grzelak, prof.  nadzw. ALK; pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego , Europejskiego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (do września 2019).

Od 2016 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa UE, w szczególności współpracy państw członkowskich UE w zakresie zwalczania przestępczości.

W ostatnim czasie prowadzi badania naukowe poświęcone ochronie danych osobowych w tym obszarze.

 

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk