Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Piotr Mikuli

Prof. dr hab. Piotr Mikuli jest kierownikiem Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego UJ. W pracy naukowej prof. Piotr Mikuli zajmuje się polskim i porównawczym prawem konstytucyjnym, w ostatnich latach prowadzone przez niego badania głównie dotyczą pozycji ustrojowej organów władzy sądowniczej w państwie demokratycznym. Interesuje się ustrojami państw anglosaskich a także systemami konstytucyjnymi w Europie Środkowej i Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem państw postjugosławiańskich.

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Tytuł: Piotr Mikuli
Operator: AnetaKosz