Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Piotr Kładoczny

 Piotr Kladoczny – sekretarz Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz szef jej działu prawnego, wykładowca w Instytucie Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2017-11-08 22:30:58
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-12-12 13:07:40
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk